Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Mae'r llawlyfr hyn yn cael ei diwygio ar hyn o bryd

1. Sicrwydd Ansawdd yn Aberystwyth

2. Datblygu ac Addysgu

3. Asesu Cynlluniau trwy Gwrs

4. Arholi Allanol

5. Cymorth Myfyrwyr a Chynrychiolaeth Myfyrwyr

6. Graddau Ymchwil

7. Darpariaeth Cydweithredol

Atodiad 1 - Rhestr Wirio Archwiliad Ansawdd Adrannau

Atodiad 1 - Rhestr Wirio AAA

Atodiad 3 - Rheolau a Rheoliadau

Atodiad 3