Materion Uwchraddedigion

Hysbysiad


ARHOLIADAU SEMESTER UN 2016/2017

Bydd arholiadau semester un yn cael eu cynnal ar DDYDD MERCHER 11 IONAWR 2017 ac yn gorffen ar DDYDD MAWRTH 24 IONAWR 2017.

Mae manylion yr amserlen ar gael yma.

Amgylchiadau Arbennig:

Cofiwch roi gwybod i'ch adran[nau] am unrhyw anghenion arbennig (meddygol, personol ac ati) a allai effeithio ar eich perfformiad yn Semester Un mewn digon o bryd, a CYN y cyfarfodydd byrddau arholi.  Gwnewch hyn trwy gwblhau “Ffurflen Amgylchiadau Arbennig” sydd ar gael gan eich Adran drwy ddolen ar eich Cofnod Myfyriwr neu ar y we yma:

http://www.aber.ac.uk/cy/academic/special-circumstances/ .  Os ydych yn sâl, mae’n rhaid i chi gyflwyno tystysgrif meddygol.  Bydd yn llawer mwy anodd newid marciau am fodiwlau unwaith y cytunwyd arnynt gan byrddau arholi’r adran ar Senedd.

Canlyniadau Semester Un:

Yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi bydd eich canlyniadau am semester un yn cael eu gosod ar eich “Cofnod Myfyriwr” https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/login.php  ar y we i chi eu gweld ac i argraffu pe dymunech. Ni fydd copi papur yn cael ei anfon atoch. Bydd y canlyniadau ar gael ar ddydd Iau 2 Mawrth.

Mae'n hanfodol i chi weithredu os derbyniwch unrhyw ohebiaeth am eich perfformiad ar ôl cadarnhau eich canlyniadau semester un. Os byddwch yn methu â gwneud hyn gallai arwain at bob math o broblemau yn nes ymlaen yn y sesiwn.

.

 

Mae'r Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd wedi i'w lleoli ar llawr cyntaf Adeilad Cledwyn, Penglais.

Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Cledwyn,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DD

Materion Uwchraddedigion pgsstaff@aber.ac.uk

Oriau Swyddfa

Dydd Llun at Dydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
Ar gau bob dydd o 1am i 2pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul- Ar Gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar we-ddalennau eich Adran. Fe'u lluniwyd i roi gwybodaeth penodol i'ch cwrs ac argymhellir eich bod yn bwrw golwg arnynt.