Materion Uwchraddedigion

Hysbysiad

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF YN AWST 2018

yn cael eu cynnal ar a rhwng

20 Awst a 30 Awst 2018

RHAID i chi gofrestru eich bwriad i ailsefyll neu beidio drwy eich Cofnod Myfyriwr ar y we.  Bydd cyfle i chi gofrestru ar gyfer asesiadau ailgynnig yr haf tan 20 Gorffennaf 2018 fan bellaf.

PWYSIG I NODI:
* Os nad ydych yn cofrestru yn ffurfiol ar gyfer ailsefyll modiwl bydd unrhyw farc DDIM yn cael ei gofnodi ar eich cofnod myfyriwr.

* Os yr ydych yn penderfynu peidio ailsefyll modiwl RHAID ichi dynnu allan or asesiad drwy hysbysu'r Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion trwy e-bost at pgsstaff@aber.ac.uk erbyn 5 Awst fan bellaf.  Os na thynnwch allan, byddwch yn dal yn agored i dalu ffi ailsefyll, a bydd y modiwl yn sefyll ar eich cofnod.

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.

Bydd marciau Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr ar ddydd Llun 17 Medi 2018

Mae'r Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd wedi i'w lleoli ar llawr cyntaf Adeilad Cledwyn, Penglais.

Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Cledwyn,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DD

Materion Uwchraddedigion pgsstaff@aber.ac.uk

Oriau Swyddfa

Dydd Llun at Dydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
Ar gau bob dydd o 1am i 2pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul- Ar Gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar we-ddalennau eich Adran. Fe'u lluniwyd i roi gwybodaeth penodol i'ch cwrs ac argymhellir eich bod yn bwrw golwg arnynt.