Materion Israddedigion

Hysbysiad: 

RHAG- GOFRESTRU AR GYFER MODIWLAU 2017/2018 

Bydd rhaid i’r holl fyfyrwyr israddedig sy’n parhau â’u gradd rhag-gofrestru eu dewis o fodiwlau ar gyfer 2017/2018 gyda’r Gofrestrfa.  Dosberthir manylion llawn, a fydd yn cynnwys cyfarwyddyd ynghylch cyrchu a mewnbynnu eich dewis o fodiwlau ar-lein, manylion y modiwlau a gofynion cynlluniau gradd.  Bydd gwybodaeth cyfarwyddiadau’n esbonio sut i gael manylion y modiwlau a gofynion cynlluniau gradd ar y We, a rhagor o wybodaeth hanfodol i’r holl fyfyrwyr drwy eich “Cofnod Myfyriwr” sydd i’w weld trwy gyfrwng tudalen flaen y myfyrwyr.  Bydd manylion llawn a’r gael o Ddydd Llun 1 Mai.

 GOFALWCH EICH BOD YN CWBLHAU’R BROSES RHAG-GOFRESTRU ERBYN DYDD GWENER 12 MAI MAN PELLAF..

Gwybodaeth a Beth sydd angen ei Wybod