Materion Israddedigion

Hysbysiad: 

CANLYNIADAU SEMESTER UN 2016/2017

Yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi bydd eich canlyniadau am semester un yn cael eu gosod ar eich “Cofnod Myfyriwr” https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/login.php  ar y we i chi eu gweld ac i argraffu pe dymunech. Ni fydd copi papur yn cael ei anfon atoch. Bydd y canlyniadau ar gael fel a ganlyn:

RHAN UN: Dydd Iau 23 Chwefror

RHAN DAU: Dydd Iau 2 Mawrth

 Mae'n hanfodol i chi weithredu os derbyniwch unrhyw ohebiaeth am eich perfformiad ar ôl cadarnhau eich canlyniadau semester un. Os byddwch yn methu â gwneud hyn gallai arwain at bob math o broblemau yn nes ymlaen yn y sesiwn.

Dylech wneud yn siŵr fod y dewisiadau modiwl ar gyfer Semester 2 yn gywir, a dylech nodi unrhyw newidiadau trwy ‘r broses ‘Newid Cofrestriad’.

 Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir.  Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif E-bost Fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yn aml yw’r prif ddull o gysylltu i ni gysylltu a chi.

.

Gwybodaeth a Beth sydd angen ei Wybod