Materion Israddedigion

Hysbysiad:

ARHOLIADAU AC ASESIADAU SEMESTER DAU


Amgylchiadau Arbennig:  Cofiwch roi gwybod i'ch adran[nau] am unrhyw anghenion arbennig (meddygol, personol ac ati) a allai effeithio ar eich perfformiad yn Semester Un mewn digon o bryd, a CYN y cyfarfodydd byrddau arholi.  Gwnewch hyn trwy gwblhau “Ffurflen Amgylchiadau Arbennig” sydd ar gael gan eich Adran drwy ddolen ar eich Cofnod Myfyriwr neu ar y we yma:

 

https://www.aber.ac.uk/cy/aqro/handbook/taught-schemes/name-193260-cy.html  

 

Os ydych yn sâl, mae’n rhaid i chi gyflwyno tystysgrif meddygol.  Bydd yn llawer mwy anodd newid marciau am fodiwlau unwaith y cytunwyd arnynt gan byrddau arholi’r adran ar Senedd.

 

Amserlen yr Arholiadau: Cofiwch wneud yn siŵr o’r amserlen arholiadau eich bod yn troi i fyny yn y man iawn ar yr amser iawn. Nid yw camddeall yr amserlen yn rheswm dilys am fod yn absennol ac fe allech fethu'r flwyddyn gyfan o ganlyniad i hyn.

 

Canlyniadau Semester Dau: Ar ôl i’r Bwrdd Arholi gadarnhau eich marciau bydd eich canlyniadau yn cael eu gosod ar eich Cofnod Myfyriwr ar y we ar ôl 10yb ar y dyddiad canlynol:

 

  • Holl fyfyrwyr y flwyddyn olaf:         Dydd Iau 28 Mehefin
  • Pob myfyriwr arall:                        Dydd Iau 5 Gorffennaf

 

 

Mae’n hollbwysig eich bod yn gwirio eich canlyniadau ac yn cofrestru eich bwriad OS bydd opsiwn gennych i ailsefyll unrhyw fodiwl (gwaith cwrs neu arholiad) yn ystod y cyfnod ailsefyll ym mis Awst.