Materion Israddedigion

Hysbysiad:

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF YN AWST 2018

yn cael eu cynnal ar a rhwng

20 Awst a 30 Awst 2018

Os yr ydych yn penderfynu peidio ailsefyll modiwl RHAID ichi dynnu allan or asesiad drwy hysbysu'r Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion trwy e-bost at ugfstaff@aber.ac.uk erbyn 5 Awst fan bellaf.  Os na thynnwch allan, byddwch yn dal yn agored i dalu ffi ailsefyll, a bydd y modiwl yn sefyll ar eich cofnod. Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.Bydd marciau Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr ar ddydd Llun 17 Medi 2018.


COFRESTRU 2018

Mae Amserlen Cofrestru ar gyfer holl fyfyrwyr Israddedig sydd am gofrestru yn mis Medi 2018 ar gael yma

Gwybodaeth am cofrestru yn hwyr ar gael yma.