Materion Israddedigion

Hysbysiad: 

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF YN AWST 2017

yn cael eu cynnal ar a rhwng

21 Awst a  31 Awst 2017

RHAID i chi gofrestru eich bwriad i ailsefyll neu beidio drwy eich Cofnod Myfyriwr ar y we.  Bydd cyfle i chi gofrestru ar gyfer asesiadau ailgynnig yr haf tan 21 Gorffennaf 2017 fan bellaf.

PWYSIG I NODI:

* Os nad ydych yn cofrestru yn ffurfiol ar gyfer ailsefyll modiwl bydd unrhyw farc DDIM yn cael ei gofnodi ar eich cofnod myfyriwr.

* Os yr ydych yn penderfynu peidio ailsefyll modiwl RHAID ichi dynnu allan or asesiad drwy hysbysu'r Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion trwy e-bost at ugfstaff@aber.ac.uk erbyn 5 Awst fan bellaf.  Os na thynnwch allan, byddwch yn dal yn agored i dalu ffi ailsefyll, a bydd y modiwl yn sefyll ar eich cofnod.

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.

Bydd marciau Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr ar ddydd Gwener 15 Medi 2017.

 

 COFRESTRU MEDI 2017

Mae Amserlen Cofrestru ar gyfer holl fyfyrwyr Israddedig sydd am gofrestru yn mis Medi 2017 ar gael yma.

Gwybodaeth am cofrestru yn hwyr ar gael yma.

Gwybodaeth a Beth sydd angen ei Wybod