Materion Israddedigion

Hysbysiad:

MARCIAU ASESIADAU SEMESTER UN

Yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi bydd eich canlyniadau am semester un yn cael eu gosod ar eich “Cofnod Myfyriwr” ar y we i chi eu gweld ac i argraffu pe dymunech. Bydd y canlyniadau ar gael fel a ganlyn:

RHAN UN (Blwyddyn un): Dydd Iau 22 Chwefror

RHAN DAU (Blwyddyn dau ac uwch): Dydd Iau 1 Mawrth

Dylech wneud yn siŵr fod y dewisiadau modiwl ar gyfer Semester 2 yn gywir, a dylech nodi unrhyw newidiadau trwy ‘r broses ‘Newid Cofrestriad’.

 Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir.  Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif E-bost Fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yn aml yw’r prif ddull o gysylltu i ni gysylltu a chi.