Materion Israddedigion

Hysbysiad: 

YDYCH CHI WEDI COFRESTRU?

Os ydych mae’n holl bwysig i chi gwneud yn siŵr bod eich cynllun astudio, modiwlau, manylion personol a chyfeiriadau tymor, cartref a chysylltiad brys yn gywir ar eich ‘Cofnod Myfyriwr’.

Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir.  Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif e-bost fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yn aml yw’r prif ddull i ni gysylltu a chi.

Os nad ydych wedi Cofrestru eto mae’n bwysig i chi ddod i’r Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd yn Adeilad Cledwyn, Campws Penglais a’r frys.

.

Gwybodaeth a Beth sydd angen ei Wybod