Materion Israddedigion

Hysbysiad:

ARHOLIADAU SEMESTER UN 2017/2018

Bydd arholiadau semester un yn cael eu cynnal ar DDYDD MERCHER 10 IONAWR 2018 ac yn gorffen ar DDYDD MAWRTH 23 IONAWR 2018.

Mae manylion yr amserlen ar gael yma.

PWYSIG - EDRYCHWCH AR EICH FFEIL MYFYRIWR 

Mae'n bwysig i chi gwneud yn siŵr bod eich cynllun astudio, modiwlau, manylion personol a chyfeiriadau tymor, cartref a chysylltiad brys yn gywyr ar eich 'Cofnod Myfyriwr'.

Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir.  Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif e-bost fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yn aml yw’r prif ddull i ni gysylltu a chi.

Gwybodaeth a Beth sydd angen ei Wybod