Bar a Bwyty Brynamlwg

Brynamlwg Bar a Bwyty

 

Bydd y gwaith adnewyddu ym Mrynamlwg yn cymryd ychydig mwy o amser nag a ragwelwyd ond rwy’n siŵr bydd yn werth aros amdano. Y nod oedd ei adnewyddu heb newid cymeriad hanfodol y lle ac mae’n edrych yn dda yn barod.

Y dyddiad ar gyfer ailagor bellach yw Dydd Mawrth 25 Chwefror ac edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn ôl. Rydym wedi penodi cogydd newydd a bydd y bwyd yn gynnyrch lleol wedi ei goginio’n ffres tra bod y cwrw yn cynnwys cwrw iawn.

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am y bwyd a’r gwasanaethau fydd ar gael i aelodau wrth i’r newidiadau ddod i ben.