Ynglŷn a Brynamlwg

Brynamlwg, hen ffermdy hardd wedi ei leoli ar ymyl ogleddol Campws Penglais, tua thair munud o Adeilad Hugh Owen a Chanolfan y Celfyddydau wrth gerdded.

Yn y ffermdy byddwch yn dod o hyd i:

Y tu allan mae yna:

  • gardd hyfryd gyda dodrefn gardd
  • parcio cyfleus (gan gynnwys parcio i'r anabl) ar gael i aelodau a'i gwesteion tra'n defnyddio'r clwb

Lleoliad

Ar droed o'r campws, mae Brynamlwg yn dro byr o fynedfa Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau, cymerwch y llwybr i'r chwith gyferbyn ag Undeb y Myfyrwyr, ac mae'r clwb y tu ôl i'r adeiladu gelf.

Mewn car, mae mynediad i Frynamlwg yn unig oddi ar heol Cefn Llan gyferbyn ag Ysgol Uwchradd Penglais.

Brynamlwg ar 'Google Maps'.