Partïon, Cyfarfodydd a Swyddogaethau

Mae Brynamlwg yn lleoliad delfrydol ar gyfer partïon, swyddogaethau, cyfarfodydd a seminarau ar gyfer adrannau a grwpiau eraill o fewn PA ac i gyrff o'r tu allan.

2 ystafell sydd ar gael i'w llogi:

  • yr Ystafell Barti: lle i hyd at 60 o bobl ac mae ganddo fynediad i'r anabl. Os ydych am drefnu i gael bar, bwyd a te a choffi gysylltwch â'r Rheolwr Bar (manylion isod)
  • Ystafell Gyfarfod: lle i tua 20 o bobl ac mae wedi'i leoli i fyny'r grisiau. Gall te a choffi yn cael ei drefnu ymlaen llaw trwy'r Rheolwr Bar

Bwffe ar gael drwy drefniant gyda'r Rheolwr Bar - gweler ein tudalen bwyd a diod am ragor o fanylion. Rhowch wybod i'r Rheolwr Bar o unrhyw ofynion deietegol arbennig cyn y diwrnod.

Cyfraddau effeithiol o 1 Ionawr 2014: Mae gostyngiad o 50% ar daliadau rhent ystafell ar gyfer cyfarfodydd yn bresennol yn arbennig gan aelodau'r clwb.

 Yr Awr  Hanner DyddLlawn Dydd 
Ystafell Teledu  £7.00 £20.00 £30.00 
Ystafell Parti £12.00 £35.00 £60.00

I bwcio neu I drafod eich gofyniad, ebostiwch brynamlwg@aber.ac.uk.

Gellir llogi taflunydd, gliniadur a sgrin.

Rydym yn dal:

  • Digwyddiadau Nadolig
  • Priodasau
  • Gwasanaethau angladd
  • Bedyddiadau

Ebostiwich ni i drafod eich trefniadau.