Cyhoeddiadau Newydd

Teitl y Mis: Llyfrau Llafar a Phrint

"Roedd gan y 12 stori gysyniadau gwych ac yn addas ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Roedd gan yr holl blant sylwadau positif i'w rhoi am bob un o'r straeon." -- Athrawon o Ysgol Gynradd Gwyrosydd

"Defnydd gwych o iaith fynegiannol"; "Cyfleoedd gwych am weithgareddau trawsgwricwlaidd"; "Mae'r darluniau yn llachar a lliwgar, gyda llawer o fanylder"; "Defnydd da o ailadrodd ac o iaith Pie Corbett" ; "Roedd yn tanio trafodaeth wych"; "Sylw pob un o'r plant wedi'i hoelio – roedden nhw'n mwynhau gwneud symudiadau ac ailberfformio'r stori" ; "Ailadrodd ymadroddion – y plant yn sylwi'n syth ar hyn ac yn gallu ymuno" ; "Gwthio'r plant i feddwl – meddwl beth yw ystyr geiriau ac ymadroddion newydd. Gallu eu datrys yn rhwydd oherwydd bod y stori'n glir a'r darluniau'n cefnogi hynny." ; "Y plant wrth eu boddau yn gwylio a gwrando." -- Athrawon o Ysgol Plascrug, Aberystwyth

Sylwadau gan blant Ysgol Plascrug: "Cyffrous iawn, iawn" ; "Gwych" ; "Ro'n i wrth fy modd gyda'r lluniau" ; "Byddwn i'n bendant yn prynu'r llyfr yma achos mae'n 'cwl'!"

Catalog

Pori drwy'r catalog ac archebu deunyddiau.

Adnoddau ar-lein

Lawrlwytho deunyddiau digidol, ac unrhyw ddeunydd atodol sy’n cyd-fynd â chyhoeddiadau CAA.

Cyhoeddiadau Diweddaraf 

I weld cyhoeddiadau diweddaraf CAA, porwch drwy'r taflenni hyn: Hydref 2015 | Hydref 2014.