Cyhoeddwr Adnoddau Addysg

Cyhoeddiadau Newydd

Teitl y Mis: Cyfres Sgragan

Fedrwch chi ddim labelu llyfrau da. Felly, athrawon Cynradd ac Uwchradd, mae’r gyfres hon i chi. Fe glustnodwyd cyfres Sgragan ar gyfer dysgwyr 9-11 oed. Mae hefyd yn addas ar gyfer Cymry Cymraeg hyd at flwyddyn 7,  disgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol CA3, a dyma i chi gyfres y gallaf weld athro afieithus mewn dosbarth babanod yn ei darllen ac yn pipian o dan ei gadair y mae cath. Sgragan yw’r gath honno. Cesan a hanner yw Sgragan. Gall siarad yr iaith gudd honno ‘Sgragiaith’ ac fe’i ganed o dan fonet car mewn garej yn Llanberis. Dyna egluro, efallai, ei hoffter o deithio ac fe aiff â’i darllenwyr efo hi i fannau gwahanol llawn straeon difyr megis Sir Benfro, Y Fflint, Aberdaron a Thywyn. Ac ar ei theithiau mae’n holi Tomi, ei pherchenno, yn dwll.

Llyfrau byrion tua 18 tudalen yw’r ‘llyfrau taith’ hyn. Y gwir amdani yw bod pob disgybl, pob dosbarth a phob llyfrgell angen y math yma o lyfr, y llyfr dwi-wedi- llwyddo-i’w- ddarllen, a llyfr rwy’n-gwybod-i’m- cwsmer/ disgyblion-elwa- o’i- ddarllen.

Gan mai ar gyfer dysgwyr y bwriadwyd y gyfres, adnodd gwerthfawr tu hwnt yw ei bod ar gael fel llyfrau llafar ar Aps Llyfrau Cymru, ac ar Hwb mae cyfieithiad o’r eirfa/ ymadroddion a syniadau am weithgareddau. Fel pecyn aml-gyfrwng mae’r gyfres hon yn gweiddi am ddau  adnodd arall, sef Sgragangan- llyfr o ganeuon Sgraganllyd a’r llall – mwy o straeon am Sgragan, wrth gwrs.

--- Esyllt Maelor

Catalog

Pori drwy'r catalog ac archebu deunyddiau.

Adnoddau ar-lein

Lawrlwytho deunyddiau digidol, ac unrhyw ddeunydd atodol sy’n cyd-fynd â chyhoeddiadau CAA.

Cyhoeddiadau Diweddaraf 

I weld cyhoeddiadau diweddaraf CAA, porwch drwy'r taflenni hyn: Hydref 2016 | Hydref 2015 | Hydref 2014.