Cyhoeddwr Adnoddau Addysg

Cyhoeddiadau Newydd

Teitl y Mis: Cyfres Jac a Jes

Yng nghyfres Jac a Jes, ceir cyfuniad effeithiol iawn o bedwar llyfr stori bywiog a phedwar llyfr sy’n cychwyn fel stori ond sy’n datblygu i fod yn llyfrau ffeithiol llawn gwybodaeth ddiddorol. Yn y llyfrau ffuglen, dilynir Jac a Jes ar eu helyntion yn yr ogof gudd neu’r goedwig, ac yn y rhai ffeithiol maent yn dysgu am destunau megis y barcud coch neu batik

Anelir y gyfres at blant 7-9 oed sy’n dysgu’r Gymraeg fel ail iaith. Mae digon o ailadrodd patrymau brawddegau a geirfa, sy’n hanfodol ar gyfer dysgwyr, a cheir datblygiad naturiol o’r defnydd o amser presennol y ferf i ddefnyddio’r amser gorffennol.

Mae’r llyfrau’n lliwgar a’r darluniau’n apelgar ac addas iawn ar gyfer yr oedran. Mae’r cynnwys yn ddigon bywiog ac amrywiol, ond hefyd yn ddigon heriol i apelio at ddarllenwyr mwy hyderus.

Rwy’n sicr bydd y gyfres hon yn rhoi pleser a mwynhad, ond bydd hefyd yn sbardun ardderchog i annog y disgyblion i sgwrsio am y cynnwys.

-- Bethan Davies, Pennaeth Ysgol Comins Coch, ger Aberystwyth

Catalog

Pori drwy'r catalog ac archebu deunyddiau.

Adnoddau ar-lein

Lawrlwytho deunyddiau digidol, ac unrhyw ddeunydd atodol sy’n cyd-fynd â chyhoeddiadau CAA.

Cyhoeddiadau Diweddaraf 

I weld cyhoeddiadau diweddaraf CAA, porwch drwy'r taflenni hyn: Hydref 2016 | Hydref 2015 | Hydref 2014.