Cyhoeddiadau Newydd

Teitl y Mis: Cyfres Moli a Meg

Cyfres o lyfrau lliwgar a deniadol i blant sy’n dechrau darllen Cymraeg fel ail iaith. Yn y gyfres o 8 o lyfrau, bydd y plant yn dilyn Moli a Meg wrth iddynt ymweld â gwahanol leoliadau o’u cwmpas, lleoliadau fydd yn gyfarwydd iawn i blant – megis y parc, y sinema neu’r gampfa.

Mae’r iaith yn addas iawn i’r oedran darged a cheir digon o ailadrodd patrymau a geirfa gyfarwydd. Cychwynnir pob llyfr yn y gyfres yn yr un modd drwy gyflwyno Moli a Meg i’r darllenydd sydd yn ffordd dda o feithrin hyder mewn plant bach wrth iddynt gyfarwyddo â llyfr newydd. Yn ychwanegol, ceir rhestr eirfa yng nghefn y llyfr i gyfeirio ato petai angen. Mae’r darluniau’n syml ond yn effeithiol.

Yn gyffredinol, prin yw’r cyfresi darllen sydd wedi’u hanelu’n benodol at ddarllenwyr ifanc sy’n dysgu’r Gymraeg. Mae Cyfres Moli a Meg yn sicr yn ateb y gofyn hwnnw a bydd yn adnodd gwerthfawr i ysgolion sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaith.

Bethan Davies, Pennaeth Ysgol Comins Coch, ger Aberystwyth

Catalog

Pori drwy'r catalog ac archebu deunyddiau.

Adnoddau ar-lein

Lawrlwytho deunyddiau digidol, ac unrhyw ddeunydd atodol sy’n cyd-fynd â chyhoeddiadau CAA.

Cyhoeddiadau Diweddaraf 

I weld cyhoeddiadau diweddaraf CAA, porwch drwy'r taflenni hyn: Hydref 2015 | Hydref 2014.