CAA Cymru

Cyhoeddiadau Newydd

Broliant (adolygiad byr): Wynne Evans – o Gaerfyrddin i Go Compare gan Elin Meek

Mae Wynne Evans – O Gaerfyrddin i Go Compare yn rhan o gyfres o lyfrynnau sydd wedi ei chomisiynu gan Gyngor Llyfrau Cymru mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol fel adnawdd dysgu ychwanegol. Fe’i hanelir at ddysgwyr y Gymraeg sy’n dilyn cyrsiau ar Lefel Mynediad yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (CQFW).

Testun y llyfryn 48 tudalen hwn yw hanes gonest, difyr a chryno’r canwr o dde Cymru sydd wedi dod yn adnabyddus ledled Prydain diolch i hysbysebion teledu poblogaidd gwefan cymharu gwasanaethau ariannol Go Compare. Fe’i hysgrifennwyd gan rywun a chanddi flynyddoedd lawer o brofiad ym maes Dysgu Cymraeg fel tiwtor, arholwr ac fel ysgrifennwr cyrsiau ei hunan.

Mae’r eirfa a’r patrymau iaith a ddefnyddir yn berthnasol ac yn strwythuredig, ac mae rhestr fer o eirfa newydd ar waelod pob tudalen. Yn ogystal mae’r geiriau hyn i gyd yn ailymddangos mewn geiriadur bach fel atodiad ar ddiwedd y llyfryn.

Mae hanes Wynne Evans yn ddigon gafaelgar i gynnal diddordeb y darllenydd drwyddi draw, tra, ar yr un pryd, mae ailadrodd cyson yn sicrhau fod dysgwyr ar bob lefel, yn ymgyfarwyddo’n isymwybodol â geirfa berthnasol a phatrymau iaith sylfaenol.

Mae hyn oll yn golygu fod Wynne Evans – o Gaerfyrddin i Go Compare, ynghyd â’r llyfrau eraill sy’n rhan o’r un gyfres, yn adnawdd dysgu defnyddiol iawn ar gyfer dysgwyr y Gymraeg.

Phyl Brake

Mae Phyl Brake yn gweithio fel cydlynydd Dysgu Cymraeg i Brifysgol Aberystwyth, ac mae ef wedi cyhoeddi sawl llyfr ar wahanol agweddau ar ddysgu’r Gymraeg.

Gellir prynu copi o "Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare" drwy ddilyn y ddolen yma.

Catalog

Pori drwy'r catalog ac archebu deunyddiau.

Adnoddau ar-lein

Lawrlwytho deunyddiau digidol, ac unrhyw ddeunydd atodol sy’n cyd-fynd â chyhoeddiadau CAA.

Cyhoeddiadau Diweddaraf 

I weld cyhoeddiadau diweddaraf CAA, porwch drwy'r taflenni hyn: Hydref 2016 | Hydref 2015 | Hydref 2014.