CAA Cymru yn cyhoeddi llyfrau newydd i oedolion sy’n dysgu Cymraeg

O'r chwith i'r dde: Steven Forster (Cyfarwyddwr Cyllid), Susan Chambers (Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol), Delyth Ifan (Cyfarwyddwr Cynorthwyol CAA), Rob Dery (Tiwtor Dysgu Cymraeg) a'r Athro Elizabeth Treasure (Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth).

Mae copi cyntaf o gyfrol newydd i oedolion sydd yn dysgu Cymraeg wedi ei chyflywno i Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth. Cyflwynwyd Wynne Evans – o Gaerfyrddin i Go Compare i’r Athro Elizabeth Treasure yn ystod ei gwers Gymraeg wythnosol gan CAA Cymru, cyhoeddwr deunydd addysgiadol Prifysgol Aberystwyth.

Bargen Nadolig - Anrheg i blant 2-6 oed

Anrheg Twm a Tam - yn cynnwys 10 llyfr (2 stori); 2 degan meddal; CD; gêm fwrdd a llyfr gwybodaeth dwyieithog. Hyn ôll am £9.99.

Cynnig gwych ar gyfer y Nadolig gan CAA am £9.99 yn unig - anrheg Nadolig hyfryd i blant oed meithrin ac yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Archebwch dra bod stoc ar gael!

Ymunwch â CAA Cymru i ddathlu’r byd cyhoeddi Cymraeg yn y Fedwen Lyfrau eleni.

Ymunwch â CAA Cymru a cymeriadau S4C, Seren a Lobs yn y Fedwen Lyfrau eleni.

Bydd CAA Cymru yn cymryd rhan yn y Fedwen Lyfrau unwaith eto eleni. Cynhelir y Fedwen yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar garreg drws CAA Cymru, ddydd Sadwrn yr 20fed o Fai.

Prynhawn Da o drafod llyfrau ac apiau CAA Cymru.

Cyfarwyddwr CAA Cymru, Delyth Ifan ar raglen Prynhawn Da.

Ar ddydd Mercher, bu ein cyfarwyddwr, Delyth Ifan, yn stiwdios Tinopolis yn Llanelli yn cael cyfweliad byw ar raglen Prynhawn Da S4C, fel rhan o’r Clwb Llyfrau.