Ymunwch â CAA Cymru i ddathlu’r byd cyhoeddi Cymraeg yn y Fedwen Lyfrau eleni.

Ymunwch â CAA Cymru a cymeriadau S4C, Seren a Lobs yn y Fedwen Lyfrau eleni.

Bydd CAA Cymru yn cymryd rhan yn y Fedwen Lyfrau unwaith eto eleni. Cynhelir y Fedwen yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar garreg drws CAA Cymru, ddydd Sadwrn yr 20fed o Fai.

Prynhawn Da o drafod llyfrau ac apiau CAA Cymru.

Cyfarwyddwr CAA Cymru, Delyth Ifan ar raglen Prynhawn Da.

Ar ddydd Mercher, bu ein cyfarwyddwr, Delyth Ifan, yn stiwdios Tinopolis yn Llanelli yn cael cyfweliad byw ar raglen Prynhawn Da S4C, fel rhan o’r Clwb Llyfrau.

Lansio 'Cyfres Sgragan'

Delyth Ifan gyda'r awdur, Carys Lake

Lansiwyd cyfres o lyfrau darllen newydd sbon i blant, Cyfres Sgragan, yn Siop Eifionydd ar yr 2il o Dachwedd.

Llenwi bwlch yn y farchnad lyfrau

Lansiwyd dwy gyfres o lyfrau newydd sbon ar gyfer plant sy’n dysgu darllen Cymraeg mewn digwyddiad yn Ysgol Teilo Sant, Llandeilo ar y 19eg o Hydref, sef Cyfres Moli a Meg a Chyfres Jac a Jes.