Bargen Nadolig - Anrheg i blant 2-6 oed

Anrheg Twm a Tam - yn cynnwys 10 llyfr (2 stori); 2 degan meddal; CD; gêm fwrdd a llyfr gwybodaeth dwyieithog. Hyn ôll am £9.99.

Cynnig gwych ar gyfer y Nadolig gan CAA am £9.99 yn unig - anrheg Nadolig hyfryd i blant oed meithrin ac yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Archebwch dra bod stoc ar gael!

Ymunwch â CAA Cymru i ddathlu’r byd cyhoeddi Cymraeg yn y Fedwen Lyfrau eleni.

Ymunwch â CAA Cymru a cymeriadau S4C, Seren a Lobs yn y Fedwen Lyfrau eleni.

Bydd CAA Cymru yn cymryd rhan yn y Fedwen Lyfrau unwaith eto eleni. Cynhelir y Fedwen yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar garreg drws CAA Cymru, ddydd Sadwrn yr 20fed o Fai.

Prynhawn Da o drafod llyfrau ac apiau CAA Cymru.

Cyfarwyddwr CAA Cymru, Delyth Ifan ar raglen Prynhawn Da.

Ar ddydd Mercher, bu ein cyfarwyddwr, Delyth Ifan, yn stiwdios Tinopolis yn Llanelli yn cael cyfweliad byw ar raglen Prynhawn Da S4C, fel rhan o’r Clwb Llyfrau.

Lansio 'Cyfres Sgragan'

Delyth Ifan gyda'r awdur, Carys Lake

Lansiwyd cyfres o lyfrau darllen newydd sbon i blant, Cyfres Sgragan, yn Siop Eifionydd ar yr 2il o Dachwedd.