Addasiadau Cymraeg o’r gyfres ‘The Mole Sisters’

15 Gorffennaf 2011

Un o lyfrau 'Nansi a Nel'
Un o lyfrau 'Nansi a Nel'

Bu Catrin Elan, myfyrwraig yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, ar brofiad gwaith gyda CAA a chafodd y cyfle i addasu deg o lyfrau bach The Mole Sisters i’r Gymraeg. Cawsant eu cyhoeddi wythnos cyn iddi raddio o’r Brifysgol.

Llyfrau ar gyfer plant bach o dan 5 oed yw llyfrau The Mole Sisters – ac enw’r gyfres Gymraeg yw Nansi a Nel. Ysgrifennwyd a darluniwyd y llyfrau gwreiddiol gan Roslyn Schwartz, ac maen nhw eisoes wedi cael eu cyfieithu i 11 o ieithoedd, sy’n brawf o’u poblogrwydd ledled y byd.

Bu Catrin, sydd o Dremadog yn wreiddiol, yn astudio gradd sengl yn y Gymraeg ers tair blynedd. Un o’r modiwlau y gwnaeth hi eu dewis oedd ’Y Gymraeg yn y Gweithle’, a thrwy hynny y cafodd y cyfle i fynd ar brofiad gwaith i CAA. Cwrs newydd ac iddo ogwydd galwedigaethol yw ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’, sy’n ateb y galw mawr am raddedigion a all drin y Gymraeg yn hyderus mewn pob math o sefydliadau a busnesau cyhoeddus a phreifat. Mae’r myfyrwyr yn cael cyfnod o brofiad gwaith fel rhan o’r cwrs.

Yng ngeiriau Catrin, “Roedd y profiad gwaith yn werthfawr iawn – ac mae’n rhyfedd meddwl bod fy enw yn mynd i fod ar silffoedd llyfrau ledled y wlad! Rwy’n gobeithio y bydd anturiaethau Nansi a Nel yn dod â gwên i wynebau plant bach Cymru – maen nhw’n dyrchod bywiog a chwareus, ac yn gweld pob sefyllfa ddiflas fel cyfle i gael ychydig o hwyl!”

Ewch i chwilota yn y catalog i gael mwy o wybodaeth am y gyfres Nansi a Nel.Nôl i'r brig