Lansio 'Cyfres Sgragan'

03 Tachwedd 2016

Delyth Ifan gyda'r awdur, Carys Lake
Delyth Ifan gyda'r awdur, Carys Lake

Lansiwyd cyfres o lyfrau darllen newydd sbon i blant, Cyfres Sgragan, yn Siop Eifionydd ar yr 2il o Dachwedd.

Darllenodd Mair Tomos Ifans rai o’r llyfrau hwyliog, yn ei ffordd ddihafal ei hun, i blant blwyddyn 5 Ysgol Eifion Wyn a llond y siop o westeion. Cafodd pawb ddarn o gacen ‘Sgragan’ wedi iddi gael ei thorri gan Carys Lake, awdur y gyfres – sydd hefyd yn athrawes yng Nghanolfan Iaith Gwynedd.

Cyfres o lyfrau hwyliog a difyr wedi’i hanelu at blant 7-11 oed yw Cyfres Sgragan. Yn y gyfres o wyth o lyfrau, dilynir hynt a helynt Tomi a’i ffrind newydd, Sgragan y gath, wrth iddyn nhw ymweld â gwahanol leoliadau ledled Cymru – llefydd fel Aberystwyth, Tywyn, Sir Benfro, Fflint, ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Ceir cyfuniad o lyfrau stori bywiog a llyfrau ffeithiol llawn gwybodaeth ddiddorol yn y gyfres.Nôl i'r brig