Taith Iaith 2

Taith Iaith 2 CoverPecyn cynhwysfawr o ddeunyddiau amlgyfrwng ar gyfer dysgu'r Gymraeg fel ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 3.

Mae'r pecyn Taith Iaith yn cynnwys:

  • Llyfr Cwrs sy'n cyflwyno eitemau iaith, geirfa werthfawr, storïau a ffeithiau diddorol.
  • Llyfr Gweithgareddau sy'n llawn awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gweithgareddau atodol i'w defnyddio gyda'r Llyfr Cwrs.
  • CD-ROM o ymarferion gwrando.
  • Gwefan arbennig, sy'n cynnwys sgriptiau'r gryno ddisg, gweithgareddau atodol a thaflenni gwaith.

Mae'r holl ddeunyddiau yma yn perthyn yn agos i'w gilydd. Mae logos hwnt ac yma yn y llyfrau er mwyn cynnig help i fynd o'r prif lyfr i'r llyfr ymarferion, i'r cryno ddisg, i'r wefan ac ati.

Mae'r gweithgareddau sy ar y wefan yma wedi eu rhannu yn:

Gweithgareddau Gwahaniaethol Taith Iaith 2