Gwasanaethau'r Campws

Image of Penbryn Cafe

 

Newyddion a Digwyddiadau

Ymgyrch ‘Binio’r Bin’!

Mae menter newydd cyffrous yn cael ei chyflwyno ledled y Brifysgol a fydd yn gwella’r ffordd yr ydych yn cael gwared ar eich gwastraff cyffredinol. Ar hyn o bryd, mae aelod o dîm glanhau Gwasanaethau’r Campws yn ymweld â phob desg bob dydd i wagio’r biniau sbwriel, sy’n golygu bod y rhan fwyaf o’r sbwriel yn mynd i’w dirlenwi. Darllen mwy...

Cynlluniau am 1000 o ystafelloedd gwely newydd yn 2014

Mae Gwasanaethau’r Campws yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael datblygiad pwysig newydd o adeiladau preswyl yn 2014. Ar hyn o bryd mae’r Brifysgol wrthi’n asesu’r tendrau gan ymgeiswyr sy’n awyddus i ddatblygu’r 1000 o ystafelloedd gwely en-suite newydd a’r adnoddau gwasanaeth cysylltiedig i fyfyrwyr, a fydd yn cynnwys canolfannau dysgu, ystafelloedd cyfarfod, cyfleusterau arlwyo, mannau hamdden awyr agored, a chanolfan gweinyddu i’r gwasanaethau preswyl. Bwriadwn ddatblygu ar safle Fferm Penglais, sef lleoliad sy’n eiddo i’r Brifysgol wrth ymyl ei phrif gampws a’r canolfannau preswyl presennol. Dywedodd Jim Wallace, Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Campws ‘mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y profiad rydym yn ei ddarparu i’r preswylwyr, a bydd yr ychwanegiad newydd cyffrous hwn yn sicrhau y bydd gennym fwy o adnoddau en-suite a fflatiau stiwdio fel y byddwn ni’n gallu bodloni disgwyliadau eang ein myfyrwyr yn y dyfodol, a hynny ar safle prydferth o fewn pellter cerdded i’n prif gampws’.