Amdanom ni

Mae’r Gwasanaethau Campws a Masnachol yn gyfrifol am amrywiaeth eang o wasanaethau ledled Prifysgol Aberystwyth i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr.
Rydym yn ymdrechu i ddarparu lefel uchel o gymorth a gofal i’n cwsmeriaid, ac mae’n timau’n croesawu unrhyw ymholiadau sydd gennych er mwyn darparu gwasanaeth sy’n bodloni gofynion ein cwsmeriaid yn y Brifysgol.

Gwasanaethau’r Campws

Y Tîm Glanhau –

Rydym ni’n sicrhau bod yr holl adeiladau academaidd, yr adeiladau cymdeithasol a’r preswylfeydd yn cael eu cadw’n lân. Byddwch chi’n gweld ein tîm glanhau yn rheolaidd yn eich llety, ardaloedd dysgu cymunedol ac adeiladau’r campws yn ehangach. 

Cysylltwch â ni trwy e-bostio campus.services@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622900.

Porthorion – 

Efallai y byddwch chi’n gweld ein Porthorion wrth eu gwaith o ddydd i ddydd ledled y Brifysgol. Mae ein porthorion yn rhoi cyngor a chymorth i ddefnyddwyr adeiladau’r campws.

Cysylltwch â ni trwy e-bostio campus.services@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622900.

Diogelwch –

Mae ein Tîm Diogelwch ar gael 24/7 ac maent yn darparu derbynfa wedi’i staffio.

Cysylltwch â ni trwy e-bostio security@aber.ac.uk, ffonio 01970 622649, neu ymweld â ni yn Nerbynfa’r Campws, campws Penglais. 

Tîm Rheoli Bywyd y Campws –

Mae ein Tîm Rheoli Bywyd y Campws yn gyfrifol am reoli Llety’r Brifysgol o ddydd i ddydd. 

Dewch o hyd iddynt yn Nerbynfa Bywyd y Campws, Y Sgubor, Fferm Penglais neu e-bostiwch campus.services@aber.ac.uk.

Swyddfa Llety –

O ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.30yb a 18.00yh, mae Tîm y Swyddfa Llety ar gael i helpu gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol sy’n ymwneud â Llety’r Brifysgol.

Dewch o hyd iddynt yn Nerbynfa Bywyd y Campws, Y Sgubor, Fferm Penglais, e-bostiwch accommodation@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622984.

Switsfwrdd - 

Mae tîm y switsfwrdd/derbynfa yn ymdrin â’r holl alwadau ffôn i brif rif ffôn y Brifysgol ac yn gofalu am staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn Nerbynfa Bywyd y Campws.

Dewch o hyd iddynt yn Nerbynfa Bywyd y Campws, Y Sgubor, Fferm Penglais neu ffoniwch 01970 623111.

Gwasanaethau masnachol

Canolfan Chwaraeon – 

Chwarae, ymarfer corff, cael hwyl, cystadlu neu ymlacio... dewch o hyd i chwaraeon neu weithgaredd sy’n berffaith i chi. Rydyn ni’n fwy na champfa yn unig. Rydym yma i gefnogi eich iechyd a’ch lles.

Cysylltwch â ni trwy e-bostio sports@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622280.

Gwasanaethau Croeso –

Rydym yn darparu amrywiaeth o leoedd i ymlacio, bwyta ac yfed.

Cysylltwch â ni trwy e-bostio hospitality@aber.ac.uk neu ffonio 01970 621961.

Cynadleddau a digwyddiadau –

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o leoliadau ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau a llety ar y campws.

Cysylltwch â ni trwy e-bostio conferences@aber.ac.uk neu ffonio 01970 621960.