Y Ddesg Gymorth

At eich gwasanaeth..

Desg Gymorth Gwasanaethau’r Campws yw eich siop-un-stop i wneud cais am gynnal a chadw.

Rydym yn cefnogi nod y Brifysgol i ddarparu man deniadol, croesawgar ac eithriadol i weithio, astudio, ymweld a lletya, drwy ddarparu gwasanaethau rheoli adnoddau ardderchog i aelodau’r Brifysgol, yn ogystal â gwesteion ac ymwelwyr.

Os ydych chi angen cymorth, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Os ydych wedi’ch cofrestru i ddefnyddio’n system rheoli galwadau, gallwch hefyd logio galwad gymorth eich hun drwy ymweld â’n safle mewnrwyd Planet FM Enterprise. Er bod modd logio galwad ar unrhyw adeg, bydd ceisiadau am gymorth y tu allan i oriau swyddfa yn cael eu gweithredu cyn gynted â phosib ar y diwrnod gwaith nesaf. Os nad ydych wedi cofrestru, cysylltwch â’ch gweinyddwr adrannol neu borthor eich adeilad i logio galwad neu fynd ar drywydd yr alwad ar eich rhan.