Diogelwch

Mae Gwasanaeth Diogelwch Safle Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu 24/7, bob diwrnod o’r flwyddyn. Rydym bob amser ar gael i gynnig cymorth a chyngor i Fyfyrwyr, Staff ac aelodau o’r cyhoedd ar faterion yn ymwneud â diogelwch.

Mae gennym gampws diogel a lefelau isel o droseddu. Ein nod yw cynnal amgylchedd academaidd a busnes diogel drwy ddiogelu pobl, gwybodaeth, eiddo ac enw da’r Brifysgol.

Cadwch y rhif allanol i’w ffonio mewn argyfwng, sef 01970 622649, yn eich ffôn boced os gwelwch yn dda.