A-Y o Gwasanaethau

Gweler isod restr o'r gwasanaethau a ddarparwn a sut i gysylltu â nhw / darganfod gwybodaeth ychwanegol:

GwasanaethBeth yr ydym yn ei wneudDarganfyddwch fwy
Llety Rydym n cynnig amrywiaeth o steiliau, cyllidebau a lleoliadau fel y gallwch ddod o hyd i'r ardal sy'n addas ar eich cyfer chi, gyda'r mwyafrif o breswylfeydd o fewn taith cerdded fer i'r campws - ac Aelodaeth Blatinwm o’r Ganolfan Chwaraeon yn RHAD AC AM DDIM ar gyfer eich iechyd a’ch lles. Cysylltwch â ni drwy e-bostio llety@aber.ac.uk neu wrth alw 01970 622900.
Llety Gwely a Brecwast (ArosAber) Gallwn ddarparu llety gwely a brecwast ar y campws.  Cysylltwch â ni drwy e-bostio conferences@aber.ac.uk neu wrth alw 01970 621960.
Parcio Ceir Rydym yn darparu meysydd a thrwyddedau parcio ar gyfer staff a myfyrwyr. Am fanylion pellach, gweler ein tudalenau parcio
Glanhau Rydym yn sicrhau bod yr adeiladau academaidd, yr adeiladau cymdeithasol a’r preswylfeydd yn cael eu cadw’n lân.  Cysylltwch â ni drwy e-bostio campus.services@aber.ac.uk neu wrth alw 01970 622900.
Cynadleddau a digwyddiadau Rydym yn darparu amrywiaeth eang o leoliadau ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau a llety ar y campws. Cysylltwch â ni drwy e-bostio conferences@aber.ac.uk neu wrth alw 01970621960.
Tir y Brifysgol Mae tîm Tir y Brifysgol yn edrych ar ôl ein campysau hardd.  
Desg Gymorth Mae ein desg gymorth yn ateb pob ymholiad ynglŷn â chynnal a chadw. Am ragor o fanylion, gweler ein tudalenau-we Y Ddesg Gymorth a Chofnodi Nam.
Croeso Rydym yn darparu amrywiaeth o leoedd i ymlacio, i fwyta ac i yfed. Cysylltwch â ni drwy e-bostio hospitality@aber.ac.uk neu wrth alw 01970 621961.
Porthorion Mae ein porthorion yn darparu cyngor a chymorth i bobl sy’n defnyddio adeiladau’r campws. Cysylltwch â ni drwy e-bostio campus.services@aber.ac.uk neu wrth alw 01970 622900.
Gwasanaethau Eiddo Mae tîm y gwasanaethau eiddo yn gyfrifol am waith cynnal a cadw adweithiol ac wedi’i gynllunio, ar gyfer holl adeiladau’r Brifysgol. I roi gwybod am broblem, cysylltwch â’r Y Ddesg Gymorth neu Cofnodwch Nam.
Diogelwch Mae ein tim Diogelwch ar gael 24/7 ac yn darparu derbynfa gyda staff. Cysylltwch â ni drwy alw 01970 622649.
Switsfwrdd a Derbynfa’r Brifysgol Mae tîm y Switsferdd/Dderbynfa yn ymdrin â’r holl alwadau ffôn i brif rif y Brifysgol ac yn gofalu am ymwelwyr â’r brif dderbynfa. Cysylltwch â ni drwy alw 01970 623111.
Gwerthu Rydym yn darparu ystod eang o gyfleusterau gwerthu ledled y ddau gampws, o dan y brand ‘Out of the Box’