AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

 

Digwyddiadau 2018

 • Mercher 14ain o Fawrth 2.30-4.30 - Dosbarth-Meistr Marchnata Digidol - Dr Ian Harris yn cyflwyno sesiwn ar Farchnata Digidol, yn cynnwys gan gynnwys pob agwedd efallai y bydd ei angen arnoch i ddechrau busnes newydd neu ar gyfer menter bresennol. Ystafell Fwrdd Gweithredol, Ganolfan Ddelweddu, Campws Penglais

 • Mercher 25ain Ebrill 2.30-4.30 - Gweithdy Rhwydweithio - Lynne Orton o 'BizNet Wales' (Syniadau Mawr Cymru) yn dangos i chi sut i rhwydweithio'n llwyddiannus ar gyfer Cychwyn Busnes neu Fenter Gymdeithasol. Ystafell Fwrdd Gweithredol, Ganolfan Ddelweddu, Campws Penglais.

 

 I archebu lle, anfonwch ebost i: abpstaff@aber.ac.uk

 

 •  Llun 19ain Fawrth - Trwy'r Dydd - Barnu InvEnterPrize 2018

 

'Wythnos Cychwyn Busnes'  Mehefin 4ydd - 8fed 2018 - Cadw'r dyddiad!

Fydd yna ddosbarthiadau meistr gan Syniadau Mawr Cymru yn cynnwys Ymchwil Marchnad, Marchnata a Cadw-Llyfrau a Rheolaeth Ariannol. 

 

Fydd modelau rôl Syniadau Mawr Cymru yn rhannu eu profiadau o  Cychwyn Busnes a rhedeg busnes llwyddiannus.

Hefyd, mae gyda ni dosbarthiadau meistr ar:

 • Eiddo Deallusol
 • Agweddau cyfreithiol o redeg busnes
 • Gwerthu
 • Marchnata Digidol

Mehefin 4ydd, 5ed, 6ed, 7fed a 8fed - Ystafell Fwrdd Gweithredol, Ganolfan Ddelweddu

Bydd amserlen fanwl yn cael ei bostio cyn bo hir!

  

 

Cofiwch! Mae 'Mentora Busnes' un i un ar gael, i archebu, e-bostiwch: abpstaff@aber.ac.uk.

 

 https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/enterprise-catalyst

 

 

 

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio
 • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

 

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield - Swyddog Gweinyddol Menter
E: abpstaff@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy'r Canolfan Menter Canolbarth Cymru. Un o chwech o ganolfannau rhanbarthol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i yrru ei ymrwymiad i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru yw Canolfan Menter Canolbarth Cymru.