Ffeiriau Gyrfaoedd i ddod

 

Ffair Gyrfaoedd Gwanwyn

13 Mawrth 2018

11.00 – 15.00

Prif Neuadd, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

 

Os ydych chi'n gyflogwr sydd â diddordeb mewn cynnal stondin yn y digwyddiadau hyn, cysylltwch â Jacqui Ho, Swyddog Cyswllt Cyflogwyr  jah30@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 628670