AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

 

Digwyddiadau 2018

Mercher 16ain Mai 2.30-4.30 - Sut i gychwyn busnes neu fod yn Hunan-gyflogedig - Cyfle i ddysgu mwy - Dysgwch sut i redeg busnes neu fod yn hunan-gyflogedig. Bydd David Bannister o Syniadau Mawr Cymru yn rhoi cyflwyniad cyffredinol ar sut i gyflawni eich syniadau busnes. Llandinam A6

 

 I archebu lle, anfonwch ebost i: abpstaff@aber.ac.uk

 

 

'Wythnos Cychwyn Busnes'  Mehefin 4ydd - 8fed 2018 - Cadw'r dyddiad!

9.30-12.30 Llun
Mehefin 4ydd     Cyflwyniad/ Model rol ysbridoledig
Tony Orme/Tim Penn
1.30-4.30 Llun
Mehefin 4ydd
    Ymchwil Marchnad
BIW
9.30-12.30 Mawrth
Mehefin 5ed
    Marchnata Digidol
All Trousers Marketing - Liz Estall
1.30-4.30 Mawrth Mehefin 5ed
    Marchnata SMC
9.30-12.30 Mercher  Mehefin 6ed
    Cynllunio a Rheoli Ariannol
SMC
1.30-4.30 Mercher  Mehefin 6ed
    Model rol ysbridoledig
SMC
9.30-12.30 Iau Mehefin 7fed
    Eiddo Deallusol Swyddfa Eiddo Deallusol
1.30-4.30 Iau Mehefin 7fed
    Materion Cyfreithiol a chynghorion
Phil Roberts/Knox Commercial
9.30-12.30 Gwener Mehefin 8fed
    Technegau Gwerthu Steve Mansfield/
1.30-4.30 Gwener
Mehefin 8fed
    Model rol ysbridoledig
Andrew Price - Bushcraft

  

 

Cofiwch! Mae 'Mentora Busnes' un i un ar gael, i archebu, e-bostiwch: abpstaff@aber.ac.uk.

 

 https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/enterprise-catalyst

 

 

 

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

  • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
  • Digwyddiadau Menter
  • Sgyrsiau Ysbrydoledig
  • Mentwra un-i-un
  • Cyngor ar Gyllid
  • Rhwydweithio
  • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

 

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield - Swyddog Gweinyddol Menter
E: abpstaff@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy'r Canolfan Menter Canolbarth Cymru. Un o chwech o ganolfannau rhanbarthol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i yrru ei ymrwymiad i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru yw Canolfan Menter Canolbarth Cymru.