Beth yw AberYmlaen?

Adeiladu eich profiad gwaith a datblygu sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau yn gamau hanfodol yn y daith tuag at sicrhau swydd raddedig.

Mae'r Brifysgol yn deall yn llawn eich angen i gael profiad gwaith perthnasol ac, o ganlyniad, datblygwyd 'AberYmlaen', cyfle i ddysgu a datblygu ar gyfer myfyrwyr a graddedigion Prifysgol Aberystwyth!

Mae'r rhaglen hon yn unigryw, sy'n cyfuno gwaith cyflogedig llawn-amser o fewn adran academaidd neu wasanaeth Prifysgol Aberystwyth, gweithdai datblygiad proffesiynol a chymorth 1:1, mae gan dair elfen:

 

  Cynllun Interniaeth
Cynllun Graddedigion
Cynllun Haf
Dyddiad cychwyn Medi Amrywiol Mehefin
Hyd 10 mis 4 wythnos 8 wythnos
Ar gyfer pwy mae'r Cynllun hwn? Raddedigion uchelgeisiol, talentog sy'n chwilio am eu swydd raddedig cyntaf ac i gymryd camau tuag at yrfa mewn Addysg Uwch. Graddedigion sy'n ddi-waith ac yn awyddus i wella eu sgiliau cysylltiedig â gwaith i raddedigion a phrofiad a adeiladu eu CVs. Myfyrwyr israddedig sydd am gael profiad gwaith proffesiynol, adeiladu eu sgiliau trosglwyddadwy a datblygu gwell dealltwriaeth o fyd gwaith.
Pwy all wneud cais? Myfyrwyr israddedig llawn-amser a fydd yn graddio yr haf cyn y dyddiad dechrau. Graddedigion Aber a gwblhaodd ei hastudiaethau israddedig yr haf cyn y dyddiad dechrau. Myfyrwyr israddedig llawn-amser blwyddyn cyntaf ac ail flwyddyn.
Canllaw Cynllun Cynllun Interniaeth - Canllaw Cynllun Graddedigion - Canllaw Cynllun Haf - Canllaw

 

"Cyn dechrau AberYmlaen yr unig peth roeddwn i eisiau oedd swydd, unrhyw swydd. Nawr dwi ddim eisiau swydd, yr wyf am gael gyrfa." Jamie Dearden, Cynllun Haf AberYmlaen

Beth yw manteision AberYmlaen?

Isod ceir rhai o'r enillion a wnewch drwy gymryd rhan yn AberYmlaen!

  • Profiad gwaith perthnasol o ansawdd uchel mewn amgylchedd gweithio proffesiynol.
  • Cyflog a manteision cysylltiedig o fod yn aelod o staff am gyfnod y Cynllun.
  • Hyfforddiant mewn datblygiad personol, wedi'i deilwra i anghenion y cyfranogwyr ar bob Cynllun.
  • Mwy o hyder, hunan-ymwybyddiaeth a chydnabod eich sgiliau, galluoedd a photensial.
  • Tystiolaeth gryf o'ch gwybodaeth, sgiliau swydd-benodol a throsglwyddadwy sy'n seiliedig ar waith mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio am.
  • Chwilio am swyddi yn well a sicrwydd yn eich gallu i gystadlu am gyfleoedd cyflogaeth a swyddi i raddedigion.
  • Canolbwyntio mwy ar syniadau am yrfa a sicrwydd am eich camau nesaf ar ôl graddio.
  • Amlygiad i'r busnes heriol ac ysgogol y sector Addysg Uwch.
  • Rhwydwaith newydd o gysylltiadau amhrisiadwy.
  • Cyfeiriad gyd-bwysig - ardystiad o'r hyn y gallwch ei gynnig.

Cyswllt

Ffôn: 01970 628678

E-bost: aberforward@aber.ac.uk

Trydar: @AberForward