Beth yw AberYmlaen?

 

Cynigia AberYmlaen amrywiaeth o gyfleoedd profiad gwaith ac hyfforddiant i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Gweler y tabl isod am fanylion y cynlluniau sy’n agored i fyfyrwyr israddedig

 

Hwb AberYmlaen

Cwrs hyfforddi 5-diwrnod llawn-amser, rhyngweithiol yn cynnwys cyfuniad o weithdai sgiliau gyrfaoedd, magu hyder a lles a sgiliau chwilio am waith.

Rhaglen nesaf: Llun 4 Mehefin hyd Gwener 8 Mehefin 2018

Ar gynnig i fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf sydd heb benderfynu ar eu syniadau gyrfaol ac sydd ag ychydig o brofiad gwaith neu heb ddim profiad gwaith hyd yn hyn.  Anfonir manylion at fyfyrwyr perthnasol erbyn y Pasg 2018. Os hoffech ymuno yn yr hyfforddiant hwn cysylltwch â’ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd.
Cynllun Haf AberYmlaen

4 wythnos o brofiad gwaith llawn-amser â thâl yn adrannau'r Brifysgol, ynghŷd â gweithdai sgiliau gyrfaoedd wythnosol.

Rhaglen nesaf: Llun 30 Gorffennaf – Gwener 24 Awst 2018

Ar gynnig i fyfyrwyr israddedig yn eu hail flwyddyn sydd heb benderfynu ar eu syniadau gyrfaol ac sydd ag ychydig o brofiad gwaith neu heb ddim profiad gwaith hyd yn hyn.  Anfonir manylion at fyfyrwyr perthnasol erbyn y Pasg 2018. Os hoffech ymuno yn yr hyfforddiant hwn cysylltwch â’ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd.
Cynllun Graddedigion AberYmlaen

4 wythnos o brofiad gwaith llawn-amser â thâl yn adrannau'r Brifysgol, ynghŷd â gweithdai wythnosol ar sgiliau gyrfaoedd a chwilio am waith.

Rhaglen nesaf: 21 Ionawr -15 Chwefror 2019

Ar gynnig i raddedigion diweddar nad sy’n astudio nac yn gweithio (neu rheiny mewn gwaith nad sydd ar lefel gradd).  Anfonir manylion pellach at raddedigion 2018 perthnasol yn ystod yr Hydref 2018 (sicrhewch bod eich Cofnod Myfyriwr wedi ei ddiweddaru gyda’r cyfeiriad ebost mwyaf addas i ni gysylltu â chi unwaith bo’ch ebost prifysgol wedi dirwyn i ben).

Os ydych yn fyfyriwr ymchwil uwchraddedig, gall fod gennych ddiddordeb yn AberYmlaen+.

 

Cysylltwch â:

aberymlaen@aber.ac.uk

01970 621536

Cyswllt

Ffôn: 01970 628678

E-bost: aberforward@aber.ac.uk

Trydar: @AberForward