Cynhadledd Entrepreneuriaeth a Busnes 1 Tachwedd Aberystwyth

23 Gorffennaf 2013

Cynhelir y gynhadledd gyffrous hon yn Aberystwyth ar 1 Tachwedd 2013.

GÊM ARGYFWNG 28, 29 30 Hydref 2013

15 Gorffennaf 2013

Gêm Argyfwng 28, 29 30 Hydref 2013.


Canolfan yr Urdd Caerdydd


Llety am ddim! Lle i 35 myfyriwr yn unig.

Ysgoloriaeth Ymchwil Gwleidyddiaeth Ryngwladol

12 Mehefin 2013

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Elin Jones AC i agor Ystafell Ddysgu'r Gangen yn swyddogol ar 8 Mawrth am 12.30

Cylchythyr y Gangen 2012

26 Hydref 2012

Darllenwch gylchlythyr y Gangen. Cylchlythyr Cangen CCC.

Lansiad y Gangen

26 Hydref 2012

Cliciwch yma i wylio fideo o'r lansiad.

Llwyddiant Llenyddol yn yr Eisteddfod Ryng-golegol

26 Hydref 2012

Yn yr Eisteddfod Ryng-golegol a gynhaliwyd ym Mangor eleni dau fyfyriwr o’r gwyddorau ddaeth i'r brig yng nghystadlaethau'r prif wobrau llenyddol. Gruffudd Antur, myfyriwr ffiseg ddaeth i'r brig yng nghystadleuaeth y gadair ac Elliw Haf Pritchard, myfyrwraig seicoleg enillodd y Goron.  Mae'r ddau'n fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Llwyddiant Aber yn Ymryson y Coleg

07 Awst 2013

Camp myfyrwyr Aber yn Ymryson y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg 2013/14

03 Medi 2013

Fyfyrwyr newydd! Cymerwch olwg ar Lawlyfr Modiwlau cyfrwng Cymraeg 2013/14 i ddysgu mwy am ddarpariaeth Gymraeg eich adran chi ac adrannau eraill yn y Brifysgol.

Gwahoddiad arbennig i fyfyrwyr newydd

03 Medi 2013

Estynnir croeso cynnes i fyfyrwyr newydd i dderbyniad a gynhelir gan Gangen y Brifysgol o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol Ddydd Sul 22 Medi 2.30 pm yn Neuadd Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Cynhadledd Genedlaethol y Gyfraith

25 Chwefror 2014

Cynhadledd Genedlaethol y Gyfraith


Bydd y gynhadledd undydd hon yn cynnwys gweithdai ymarferol ar sgiliau cyfreithiol yn ogystal â chyflwyniadau ymchwil ar wahanol agweddau o’r gyfraith yng Nghymru.


Prif anerchiad gan Elfyn Llwyd AS