Ymarfer Academaidd

Photo of stained glass window of a person reading a bookMae McAlpine and Hopwood (2007) yn diffinio arfer academaidd fel y term a ddefnyddir i ddisgrifio’r cyfuniad unigryw o waith a wneir mewn prifysgolion. Gellir rhannu’r gwaith hwn yn fras yn dri math:

  1. Mathau o ymholi: o archwilio dogfennau’n ysgolheigaidd i ymchwil empirig - boed gymwysedig neu bur, wedi’i gomisiynu, unigol neu gydweithredol
  2. Mathau o addysgu: gweithio gydag israddedigion, uwchraddedigion a chymrodyr ôl-ddoethurol yn yr ystyr ehangaf e.e. cynllunio gweithgareddau dysgu, asesu, goruchwylio, cynghori a mentora
  3. Mathau o wasanaeth:  i’r sefydliad, y ddisgyblaeth, y proffesiwn a’r gymuned ehangach e.e. cadeirydd/aelod o bwyllgor sefydliadol, trefnydd cynhadledd ddisgyblaethol, ymgynghorydd busnes neu elusen.

Ym Mhrifysgol Aberystwyth mae datblygu arfer academaidd yn elfen sylfaenol o ffurfio a datblygu ymchwil ac addysgu o ansawdd byd-eang. Mae’r tudalennau canlynol yn cynnig trosolwg o ddatblygu ymarfer academaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae’r tudalennau hyn yn cynnig cyflwyniad i arfer academaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fodd bynnag, os oes angen gwybodaeth fanylach, cysylltwch yn ddi-oed â’r Ganolfan Datblygu Staff ac Arfer Academaidd: cdsap@aber.ac.uk estyniad 2117.