Modiwl Arweinyddiaeth Effeithiol

LeadershipA hoffech chi wella'ch sgiliau arwain? Os ydych chi'n arwain a rheoli pobl eraill ar hyn o bryd, neu'n gweld ei bod hi'n bosib y byddwch yn gwneud yn y dyfodol, mae gwaith paratoadol y gallwch ei wneud a allai'ch helpu, nid i ymdopi'n unig, ond i ragori fel arweinydd.

Mae'r modiwl newydd hwn, a gynlluniwyd gan y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd, ac sy'n cael ei achredu drwy'r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, wedi'i anelu'n bennaf at staff y Brifysgol, academaidd ac anacademaidd, sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd. Mae'r pynciau a'r cysyniadau a drafodir yn cyfateb i'r rhai a welir mewn rhaglenni i uwch-reolwyr yn unig fel rheol. Drwy gael ystyried y syniadau hyn yn gynt yn eich gyrfa, fe ddylai llawer o'r hyn a drafodir fod o gymorth yn natblygiad eich gyrfa, yn ogystal â'ch paratoi ar gyfer swyddi sy'n gofyn am arwain.

Mae'r modiwl yn rhad ac am ddim i staff y Brifysgol, ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly bydd y lleoedd yn cael eu rhoi ar sail gystadleuol.

Disgwylir i gyfranogwyr ddod i nifer o gyfarfodydd mentora a hyfforddi 1:1, ac i gymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein yn ogystal â chadw cofnodlyfr dysgu personol. Bydd nifer o ddarnau byr o ysgrifennu myfyriol, a gynhyrchir yn ystod y cwrs, yn cyfrannu tuag at bortffolio terfynol a fydd yn cael ei asesu.

Byddwn yn gofyn i'r rhai sydd â diddordeb yn y modiwl i ysgrifennu datganiad byr o 200 o eiriau, yn esbonio pam y byddai'r modiwl yn ddefnyddiol iddynt. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly bydd y lleoedd yn cael eu rhoi ar sail gystadleuol.

Os hoffech gael gwybodaeth bellach am y modiwl cysylltwch â Graham Lewis e-bost: gjl@aber.ac.uk, estyniad: (01970) 621802.

Fffurflen Gais Modiwl Arweinyddiaeth Effeithiol (.doc)

Carfannau Cyfredol