Mae'r Ganolfan Datblygu o ddyluniadau Ymarfer Academaidd (GDSYA) Staff a ac yn darparu llawer o'r datblygiad addysgol a phroffesiynol y staff yn y Brifysgol. GDSYA darparu rhaglen flynyddol o ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) y sesiynau, digwyddiadau a gweithdai barhaus, ond hefyd yn cyflwyno nifer o raglenni achrededig astudio, gan gynnwys y Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU), Arweinyddiaeth Effeithiol ac Arwain mewn modiwlau Prifysgolion . GDSYA hefyd yn chwarae rhan mewn datblygu sefydliadol ac yn rheoli'r Cynllun Cydnabyddiaeth ar gyfer dyfarnu cymrodoriaethau HEA. GDSYA hefyd yn chwarae rhan mewn datblygu sefydliadol ac yn rheoli'r Cynllun Cydnabyddiaeth ar gyfer dyfarnu cymrodoriaethau HEA. GDSYA hefyd yn gweithio'n agos gyda'r Ysgol i Raddedigion i drefnu rhaglen Ymchwilydd Aberystwyth - sgiliau a datblygu darpariaeth unedig, sy'n canolbwyntio ar anghenion ymchwilwyr cynnar gyrfa.

Croeso

Y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd sy’n cynllunio ac yn cyflwyno’r rhan helaeth o ddatblygiad addysgol a phroffesiynol y staff yn y Brifysgol. Mae’r Ganolfan yn cynnig rhaglen flynyddol o sesiynau, digwyddiadau a gweithdai datblygiad proffesiynol parhaus (DPP), yn ogystal â darparu nifer o raglenni astudio wedi’u hachredu a heb eu hachredu, gan gynnwys y Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU), a modiwlau Arwain mewn Prifysgolion ac Arweinyddiaeth Effeithiol. Mae’r Ganolfan hefyd yn rhan o ddatblygu cyfundrefnol ac mae’n rheoli’r Cynllun Cydnabod i ddyfarnu Cymrodoriaethau’r Academi Addysg Uwch.  Mae’r Ganolfan hefyd yn darparu hyfforddiant ar gyfer adolygwyr y cynllun Adolygu Perfformiad a Datblygu Staff.

Ein Cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw proffesiynoli arferion gweithio mewn grŵp a gweithio unigol ym mhob agwedd ar fusnes y Brifysgol. Mae’r rhai sy’n broffesiynol yn eu gwaith:

  1. Yn cymryd cyfrifoldeb personol am eu swyddogaeth;
  2. Yn rhagweithiol;
  3. Yn dysgu o brofiad ac yn ymdrechu’n gyson i wella;
  4. Yn rhyngweithio a chyfathrebu’n effeithiol ag eraill.

Diben ein holl ddarpariaeth a chefnogaeth yw helpu staff i wella’r agweddau hyn ar arfer broffesiynol.

Ein dull o weithredu

  • Ein dull o weithredu yw bod yn rhagweithiol wrth ddod o hyd i gyfleoedd i gysylltu â staff a’u cefnogi yn eu datblygiad personol.
  • Fe’ch anogir i gysylltu â’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd i drafod eich anghenion datblygu proffesiynol.

Shield

Rheolaeth y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd

Caiff gwaith y Ganolfan ei reoli gan y Pwyllgor Datblygu Staff a’i gyfarwyddo gan y Grŵp Defnyddwyr Datblygu Staff. Ceir rhagor o wybodaeth am sut mae’r Ganolfan yn gweithredu, gan gynnwys gwybodaeth am bolisïau a gweithdrefnau a’r Pwyllgor Datblygu Staff yma.