Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg

Y Ganolfan

Mae Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ac yn cynorthwyo’r Brifysgol i weithredu’n ddwyieithog. Mae ei gwaith yn cynnwys cefnogi adrannau academaidd i ddatblygu prosiectau drwy’r Gymraeg, darparu gwasanaeth cyfieithu, cynnig a chydlynu gwasanaeth cefnogi cynhwysfawr i staff a myfyrwyr drwy’r Gymraeg ac anelu at sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg.

Cyngor

Mae'r adran hon yn cynnwys atebion i gwestiynau a holir inni yn aml

Atebion e-bost awtomatig

Yn mynd ar wyliau? Yn absennol o'r swyddfa? Cofiwch fod rhaid i atebion e-bost awtomatig fod yn ddwyieithog. Dyma ddolen i enghreifftiau y gallwch eu copio a'u gludo cyn eu haddasu ar gyfer eich anghenion chi. Atebion e-bost awtomatig