Y Ganolfan

Mae Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ac yn cynorthwyo’r Brifysgol i weithredu’n ddwyieithog. Mae ei gwaith yn cynnwys cefnogi adrannau academaidd i ddatblygu prosiectau drwy’r Gymraeg, darparu gwasanaeth cyfieithu, cynnig a chydlynu gwasanaeth cefnogi cynhwysfawr i staff a myfyrwyr drwy’r Gymraeg ac anelu at sicrhau bod gofynion Cynllun Iaith Gymraeg  (PDF) y Brifysgol yn cael eu gweithredu.

Pantycelyn

Pantycelyn

Croeso i Bantycelyn! Dyma lle y cynhelir nifer o ddigwyddiadau Cymraeg y Brifysgol ac mae'n gartref i swyddfa Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) a Chanolfan Gwasanaethau'r Gymraeg. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cyngor

Mae'r adran hon yn cynnwys atebion i gwestiynau a holir inni yn aml

Atebion e-bost awtomatig

Yn mynd ar wyliau? Yn absennol o'r swyddfa? Cofiwch fod rhaid i atebion e-bost awtomatig fod yn ddwyieithog. Dyma ddolen i enghreifftiau y gallwch eu copio a'u gludo cyn eu haddasu ar gyfer eich anghenion chi. Atebion e-bost awtomatig