Pwyllgorau ac Adroddiadau

Adroddiadau Monitro

Mae Cynllun Iaith y Brifysgol yn cael ei arolygu gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg a chyflwynir adroddiadau monitro blynyddol gan y Ganolfan. Mae’r adroddiadau yn cael eu cadarnhau gan Bwyllgor Strategaeth y Gymraeg a Chyngor y Brifysgol cyn y’u cyflwynir i’r Comisiynydd.

Adroddiad Monitro 2011 12

Adroddiad Monitro 2012 13

Adroddiad Monitro 2013 14