Canllaw Staff i'r Cynllun

Mae Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol yn berthnasol i bob aelod o staff, ac nid siaradwyr Cymraeg neu staff academaidd yn unig. Nod y canllawiau hyn yw egluro’n fras sut mae’r Cynllun Iaith yn berthnasol i chi.

Canllaw Staff i'r Cynllun Iaith Gymraeg (PDF)

Cysylltwch â’r Ganolfan os hoffech gopi papur o’r Canllaw.