Cwestiynau a Holir yn Aml

  • Beth yw'r Cynllun Iaith Gymraeg?
  • Pam fod angen Cynllun Iaith ar y Brifysgol?
  • Beth yw safbwynt y Brifysgol ar hyn?
  • Ble allaf weld copi o’r Cynllun Iaith?
  • Nid wyf yn siarad Cymraeg felly a yw’r Cynllun Iaith yn berthnasol i mi?
  • Sut fydd y Strategaeth Sgiliau Dwyieithog yn effeithio arnaf i?
  • Oes rhaid i mi ateb y ffôn yn ddwyieithog?
  • Beth yw’r drefn ynghylch hysbysebu yn y wasg?