Gwobrau Gŵyl Dewi Awards

Gwobrau Gŵyl Dewi Aber Awards

Am y tro cyntaf eleni bydd y Brifysgol yn cynnal Gwobrau Gŵyl Dewi Aber i gydnabod cyfraniad eithriadol aelodau o staff a myfyrwyr i’r Gymraeg yn y Brifysgol. Cynhelir seremoni wobrwyo nos Fawrth, 7 Mawrth am 7pm yn Hen Neuadd yr Hen Goleg ac estynnir croeso cynnes i staff a myfyrwyr ymuno â ni i ddathlu ac i fwynhau’r adloniant.

Gwahoddwyd aelodau o staff a myfyrwyr i gyflwyno enwebiadau ar gyfer 4 categori cyn y Nadolig, ac mae panel o feirniaid wedi dewis enillwyr ar gyfer y gwobrau canlynol:

  • Gwobr Dysgwr Rhagorol (staff)

Aelod o staff sydd wedi dysgu’r Gymraeg a sy’n gwneud ymdrech arbennig i ddefnyddio’r iaith wrth ei gwaith bob dydd. 

  • Gwobr Pencampwr y Gymraeg (staff)

Aelod o staff sydd wedi bod yn neilltuol o gefnogol i’r Gymraeg yn y gweithle.

  • Gwobr Astudio trwy’r Gymraeg (myfyriwr)

Myfyriwr sydd wedi goresgyn rhwystrau neu sydd wedi gwneud ymdrech arbennig ac yn gwbl ymroddedig i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

  • Gwobr Pencampwr y Gymraeg (myfyriwr)

Myfyriwr sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i Gymreictod y gymuned a/neu’r Brifysgol drwy wirfoddoli yn y gymuned leol neu drwy drefnu digwyddiadau yn Gymraeg i gyd-fyfyrwyr. 

Byddwn yn cyflwyno tair gwobr ychwanegol  am gyfraniad eithriadol yn ystod y seremoni hefyd.

Atodir gwahoddiad i’r noson wobrwyo a byddem yn ddiolchgar petai modd i chi roi gwybod i ni os ydych yn bwriadu dod drwy anfon e-bost at  wlcstaff@aber.ac.uk erbyn 27 Chwefror.

Dewch yn llu ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar y noson.