Cyflwyno asesiadau yn Gymraeg

 Yn unol â pholisi newydd y Brifysgol a amlinellir yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd (cymal 3.2.27) (https://www.aber.ac.uk/cy/aqro/handbook/) gall myfyrwyr gyflwyno gwaith i’w asesu a sefyll arholiad yn ddiofyn yn Gymraeg.