Gofal Meithrin

Nid yw Prifysgol Aberystwyth yn darparu gofal plant.

Mae yna nifer o gyfleusterau gofal plant yn Aberystwyth a'r cyffiniau gan gynnwys gwarchodwyr plant, grwpiau chwarae, meithrinfeydd dydd, cyn ysgol, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau chwarae yn y gwyliau.

 

Am rhestr llawn o'r holl ddarparwyr gofal plant blynyddoedd cynnar cofrestredig, clybiau ar ôl ysgol a clybiau chwarae yn y gwyliau yng Ngheredigion cysylltwch gafael ar y gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion gan ddilyn y cyswllt isod:

 

http://fis.ceredigion.gov.uk/

 

Gall myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth gael cymorth a chyngor pellach mewn perthynas â ffioedd gofal plant a chynlluniau talebau gofal plant a chyllid gan y Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr yn y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr

 
https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/Gall staff y Brifysgol Aberystwth gael cymorth a chyngor pellach mewn perthynas â gofal plant, cynlluniau aberthu cyflog, cynlluniau talebau gofal plant a chyllid gan yr Adran Adnoddau Dynol

https://www.aber.ac.uk/cy/hr/