Ysgolion

Mae nifer o ysgolion Cynradd ac Uwchradd yn yr ardal. Cewch fwy o wybodaeth ar dudalennau Ysgolion Sir Cyngor Ceredigion. Am ofal plant yn ystod gwyliau ysgol, ewch i’n tudalennau Gofal Gwyliau.