Dyddiad Cau I Geisiadau Gan Israddedigion - 15 Ebrill

Cafwyd blwyddyn eithriadol o ran ceisiadau eleni. Cymaint yw’r galw, mae ceisiadau i Brifysgol Aberystwyth wedi cynyddu 14% ac mae mwy o ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn Aberystwyth yn ddewis cyntaf nag erioed o’r blaen. Oherwydd hynny, ni fydd Prifysgol Aberystwyth yn gallu ystyried unrhyw geisiadau newydd o’r Deyrnas Unedig na’r Undeb Ewropeaidd ar ôl 15 Ebrill. Ni fydd y Brifysgol yn cynnig lleoedd ‘Extra’ UCAS, nac yn cymryd rhan yn y Clirio yn 2010.

Dywedodd yr Athro Aled Jones, sef yr Is-Ganghellor â chyfrifoldeb dros ddenu myfyrwyr, “Mae hon yn flwyddyn ryfeddol. Torrwyd pob record yn 2009, ond hyd yn hyn mae 2010 yn mynd y tu hwnt i bob record flaenorol o ran denu myfyrwyr. Mae nifer y ceisiadau a wnaed, y cynigion a dderbyniwyd, a’r rhai sy’n rhoi’r Brifysgol yn ddewis cyntaf, yn sylweddol uwch nag erioed".

“Mae hyn yn tystio i’r ystod wych o adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr Aberystwyth. Mae’r adnoddau academaidd, chwaraeon a diwylliannol yn rhagorol. Rydyn ni wrthi’n gweithio ar gynllun datblygu i wella ac ehangu ein campws a fydd yn golygu mwy o welliannau i’r adnoddau hyn.”

“Mae Prifysgol Aberystwyth yn cael canlyniadau uchel yn gyson mewn arolygon ar fodlonrwydd myfyrwyr. Dangosodd yr arolwg cynhwysfawr diweddar yn y Times Higher Education Supplement, cyhoeddiad mawr ei ddylanwad, fod Prifysgol Aberystwyth yn cynnig dysgu ac addysgu o’r safon a gynigir gan Gaergrawnt, Rhydychen a St Andrews."