Cysylltwch â Ni

Cyfeiriadur y Brifysgol

Os ydych yn ceisio cysylltu â pherson penodol, defnyddiwch Cyfeiriadur y Brifysgol.

Defnyddiwch y furflen hon i wneud ymholiadau i'r Brifysgol

Os byddai'n well gennych gysylltu â ni mewn ddull arall, mae'r manylion hynny fel a ganlyn.

Cyfnewidfa'r Brifysgol: 01970 623111

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg

Cyfeiriad Post:
Prifysgol Aberystwyth
Derbynfa
Penglais, Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3FL

Os hoffech archebu llyfrynnau neu brospectws Prifysgol Aberystwyth, defnyddiwch y dudalen cyhoeddiadau os gwelwch yn dda.

Llenwch yr holl flychau isod.