Cyfeiriadur y Brifysgol

Cyfnewidfa'r Brifysgol: 01970 623111

Derbyn Israddedigion: 01970 622021
derbyn-israddedig@aber.ac.uk

Derbyn Uwchraddedigion: 01970 622023
derbyn-uwchraddedig@aber.ac.uk

Cwbwlhewch yr isod os ydych yn gwybod mewngofnod Aber y person:

Fel arall, defnyddiwch y ffurflen isod i wneud ymchwiliad mwy manwl:

Os nad yw eich manylion yn ymddangos yn gywir ar y cyfeiriadur hwn, cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth.