Amdanom Ni

Croeso i'r Adran Gyfrifiadureg.

Yn ogystal â chynnig addysg ragorol gan rai o'r ymchwilwyr pennaf yn y maes, rydym hefyd yn cynnig y cyfle i astudio mewn ardal hardd eithriadol, yn rhan o'r gymuned lle ceir perthynas agos rhwng staff a myfyrwyr Cyfrifiadureg. 

Pam dewis yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Rydym ni ymhlith yr adrannau Cyfrifiadureg hynaf ym Mhrydain, ac rydym yn dal i arwain y maes gyda'n gwaith ymchwil i dechnoleg ac wrth ddatblygu graddedigion o'r radd flaenaf.  Rydym yn cynnal gwaith ymchwil a datblygu mewn meysydd sy'n cynnwys roboteg, deallusrwydd artiffisial, biowybodeg, prosesu delweddau, cyfathrebu ar y rhyngrwyd a pheirianneg meddalwedd, ac mae gennym gysylltiadau â chwmnïau rhyngwladol mawr. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, roedd ein hadran ni ar yr 11eg safle drwy wledydd Prydain, a'r 1af yng Nghymru am Ddwysedd Ymchwil yn ôl Times Higher Education. Mae hynny'n dangos ein bod wrthi'n arloesi â'n graddau drwy'r amser i wella'ch profiad dysgu.  

 

Yr Adran Gyfrifiadureg

 

Mae'r rhan fwyaf o'n graddau wedi'u hachredu gan y BCS (Sefydliad Siartredig TG) ar ran y Cyngor Peirianneg, ac fe fydd hyn yn eich rhoi chi ar y blaen pan fyddwch yn cystadlu yn y farchnad swyddi. 

Mae'r Adran Gyfrifiadureg yn rhoi pwys mawr ar ansawdd y dysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol y mae'n eu cynnig i'w myfyrwyr. Yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, cafodd ein graddau Cyfrifiadureg (G400, G401) fwy na 90% am foddhad ein myfyrwyr. 

Mae ein cynlluniau gradd cyffrous, sy'n berthnasol i'r gweithle, yn uchel eu parch ymhlith myfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Eleni roedd canran anhygoel, 95%, o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio, ac mae hynny 15% yn uwch na'r ffigur Prydeinig i raddedigion Cyfrifiadureg (DLHE, 2017).  Mae hynny'n dangos bod ein dysgu arloesol ni yn eich paratoi chi i drosglwyddo'n ddidrafferth o'r campws i'r gweithle.  

Pam Cyfrifiadureg?

  • Mae Cyfrifiadureg yn fwy perthnasol pob blwyddyn wrth i’r byd dyfu’n fwy dibynnol ar dechnoleg newydd.
  • Mae Cyfrifiadureg yn elfen bwysig yn y meysydd peirianneg, gwyddoniaeth, teithio, masnach a’r cyfryngau, hyn yn oed. Mae hyn y golygu y byddwch yn ennill gwybodaeth sy’n berthnasol i amrywiaeth o ddiwydiannau wrth astudio gyda ni.
  • Cynigir blwyddyn mewn diwydiant gan lawer o’m cynlluniau gradd ni, sydd yn darparu profiad gwaith cyn raddio a mae’n gyfle arbennig i ennill arian.

Pam Aberystwyth?

 

 

Mae ein graddedigion yn gallu cael gwaith sy'n ddiddorol ac sy'n talu'n dda ar ôl iddynt raddio. Bydd ein graddau yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd sy'n cynnwys: Dylunio meddalwedd; Cyfathrebu a Rhwydweithio; Rhaglenni Cyfrifiadurol; Gwe-Ddatblygu; Ymgynghori a rheoli TG; Dadansoddi a Datblygu Systemau. 

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae ein manylion cyswllt i'w cael ar yr opsiwn 'Cysylltu â Ni'.  Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni.