Amdanom Ni

Croeso i'r Adran Gyfrifiadureg.

Yn ogystal â chynnig addysg ragorol gan rai o'r ymchwilwyr pennaf yn y maes, rydym hefyd yn cynnig y cyfle i astudio mewn ardal hardd eithriadol, yn rhan o'r gymuned lle ceir perthynas agos rhwng staff a myfyrwyr Cyfrifiadureg. 

  • Amcangyfrif bodlonrwydd myfyrwyr o 92% i'n cynllun gradd Cyfrifiadureg G400 (ACM, 2017)
  • Amcangyfrif bodlonrwydd myfyrwyr o 90% i'n cynllun gradd Cyfrifiadureg G401 (gyda Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig) (ACM, 2017)

Mae'r Adran Gyfrifiadureg wrth ei bodd gyda'i llwyddiant FfRhY2014

Cymerwch amser i bori trwy'n gwefan i ddarganfod mwy ynglŷn â'r cyrsiau sydd ar gael. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â ni - cewch ddod o hyd i'n manylion cyswllt yn yr opsiwn 'Cysylltu â ni.' Os ydych heb weld Aberystwyth, dewch i un o'n Diwrnodau Agored ni i weld pam mai ni yw Prifysgol y Flwyddyn yn y DU am Ansawdd Dysgu a'r gorau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr, byddwch hefyd yn gallu cwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich arwain a'ch cynghori yn ystod eich amser gyda ni yma.

Yr Adran Gyfrifiadureg

 

Mae'r rhan fwyaf o'n graddau wedi'u hachredu gan y BCS (Sefydliad Siartredig TG) ar ran y Cyngor Peirianneg, ac fe fydd hyn yn eich rhoi chi ar y blaen pan fyddwch yn cystadlu yn y farchnad swyddi. 

Mae'r Adran Gyfrifiadureg yn rhoi pwys mawr ar ansawdd y dysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol y mae'n eu cynnig i'w myfyrwyr. Yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, cafodd ein graddau Cyfrifiadureg (G400, G401) fwy na 90% am foddhad ein myfyrwyr. 

Mae ein cynlluniau gradd cyffrous, sy'n berthnasol i'r gweithle, yn uchel eu parch ymhlith myfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Aeth 85% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 21% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol (HESA, 2017).  Mae hynny'n dangos bod ein dysgu arloesol ni yn eich paratoi chi i drosglwyddo'n ddidrafferth o'r campws i'r gweithle.  

Pam Cyfrifiadureg?

  • Mae Cyfrifiadureg yn fwy perthnasol pob blwyddyn wrth i’r byd dyfu’n fwy dibynnol ar dechnoleg newydd.
  • Mae Cyfrifiadureg yn elfen bwysig yn y meysydd peirianneg, gwyddoniaeth, teithio, masnach a’r cyfryngau, hyn yn oed. Mae hyn y golygu y byddwch yn ennill gwybodaeth sy’n berthnasol i amrywiaeth o ddiwydiannau wrth astudio gyda ni.
  • Cynigir blwyddyn mewn diwydiant gan lawer o’m cynlluniau gradd ni, sydd yn darparu profiad gwaith cyn raddio a mae’n gyfle arbennig i ennill arian.

Pam Aberystwyth?

 

 

Mae ein graddedigion yn gallu cael gwaith sy'n ddiddorol ac sy'n talu'n dda ar ôl iddynt raddio. Bydd ein graddau yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd sy'n cynnwys: Dylunio meddalwedd; Cyfathrebu a Rhwydweithio; Rhaglenni Cyfrifiadurol; Gwe-Ddatblygu; Ymgynghori a rheoli TG; Dadansoddi a Datblygu Systemau. 

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae ein manylion cyswllt i'w cael ar yr opsiwn 'Cysylltu â Ni'.  Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni.