Ateb gwyddonol i atal sgriniau ffonau clyfar rhag chwalu?

Professor Neville Greaves (right) discusses the results on molten glass in the Advanced Light Source laboratory at the University of Berkeley, California.


Diolch i ddarganfyddiad newydd gan ymchwilwyr mewn prifysgolion, mae’n bosib na fydd chwalu sgrin eich ffôn clyfar yn broblem byth eto.

Delweddau cyfrifiadurol yn allweddol i ddatblygu crwydryn ExoMars

width="800"


Mae delweddau cyfrifiadurol o grwydryn ExoMars sydd i'w lansio yn 2020 yn darparu gwybodaeth bwysig i wyddonwyr sydd yn paratoi i adeiladu cerbyd ymchwil y daith.

Cynhadledd BCSWomen Lovelace ar restr fer gwobr amrywiaeth


Aelodau pwyllgor trefnu Colocwiwm BCSWomen Lovelace 2017 (chwith i’r dde) Dr Amanda Clare, Cydlynydd Siaradwyr; Dr Hannah Dee, Cadeirydd; Dr Edel Sherrat, Cydlynydd Poster a Helen Miles, Is-Gadeirydd.

Arloeswr cyfrifiadurol ac adeiladwr ymennydd i ddarlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth


Yr Athro Steve Furber, Athro Peirianneg Cyfrifiadurol ICL ym Mhrifysgol Manceinion, a fydd yn darlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Gwener 27 Hydref.