Cynhadledd BCSWomen Lovelace ar restr fer gwobr amrywiaeth


Aelodau pwyllgor trefnu Colocwiwm BCSWomen Lovelace 2017 (chwith i’r dde) Dr Amanda Clare, Cydlynydd Siaradwyr; Dr Hannah Dee, Cadeirydd; Dr Edel Sherrat, Cydlynydd Poster a Helen Miles, Is-Gadeirydd.

Arloeswr cyfrifiadurol ac adeiladwr ymennydd i ddarlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth


Yr Athro Steve Furber, Athro Peirianneg Cyfrifiadurol ICL ym Mhrifysgol Manceinion, a fydd yn darlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Gwener 27 Hydref.

Darlithydd o Aberystwyth ar restr Menywod Mwyaf Dylanwadol TG

Dr Hannah Dee


Am yr ail flwyddyn yn olynol, darlithydd cyfriadureg o Brifysgol Aberystwyth yw’r nawfed fenyw fwyaf dylanwadol ym maes cyfrifiadureg yn y DU yn ôl Computer Weekly.

Enwi Aberystwyth yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu


Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei henwi yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.