Ateb gwyddonol i atal sgriniau ffonau clyfar rhag chwalu?

Professor Neville Greaves (right) discusses the results on molten glass in the Advanced Light Source laboratory at the University of Berkeley, California.


Diolch i ddarganfyddiad newydd gan ymchwilwyr mewn prifysgolion, mae’n bosib na fydd chwalu sgrin eich ffôn clyfar yn broblem byth eto.

ACF 2017

Mae prif gwrs gradd Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth wedi ennyn sgôr rhagorol o 92% mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr.


Dangosodd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd Ddydd Mercher 9 Awst lefelau uchel o foddhad hefyd ymhlith myfyrwyr Dealltwriaeth Artiffisial a Roboteg, a myfyrwyr Gwyddor y Gofod a Roboteg yr Adran Cyfrifiadureg.

Myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn cipio Gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn

Mae myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd y brig yng Ngwobrau Myfyrwyr Israddedig y Flwyddyn TARGETjobs.


Fe gipiodd Kieran Stone, sy’n astudio Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg, y wobr ar gyfer Myfyriwr Israddedig Cyfrifiadureg, TG a Ffiseg y Flwyddyn.

Llwyddiant i lun o’r iCub yn dysgu wrth chwarae

‌Mae delwedd o robot dynolffurf sy’n dysgu sut i chwarae oddi wrth blentyn ifanc wedi dal sylw beirniaid cystadleuaeth ffotograffiaeth wyddonol Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Peirianyddol a Ffisegol (EPSRC).


Yn y llun ‘iCub and Eve’ mae Eve, sy’n bedair oed, a’r robot iCub yn eistedd wrth fwrdd sydd yn llawn o deganau lliwgar.