Sgôr clodwiw o 91% am foddhad cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr

Rhannu Aberystwyth University - facebook Aberystwyth University - twitter Aberystwyth University - google+ Aberystwyth University - email

11 Awst 2016

Cyfrifiadureg yn Datrys y Cod o ran Boddhad Myfyrwyr mewn Arolwg Dylanwadol

Mae Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr clodwiw o 91% am foddhad cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2016, sy’n sylweddol uwch na sgôr y DU o 86%. 

Yn ogystal â’r llwyddiant cyffredinol hwn, mae dau o gyrsiau israddedig yr Adran wedi cael sgorau uchel ar gyfer boddhad cyffredinol.  

Cwrs Gradd Israddedig

Adran

Boddhad Cyffredinol

Cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg

94%

Cyfrifiadureg a Systemau Gweinyddol y Rhyngrwyd

Cyfrifiadureg

88%

 

Mae llwyddiannau’r Adran yn rhan o lwyddiant ehangach Prifysgol Aberystwyth, sydd ar y brig yng Nghymru, ac ymhlith y deg uchaf yn nhabl sefydliadau addysg uwch y Deyrnas Unedig o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr, yn ôl arolwg myfyrywr yr NSS.

Mae’r canlyniadau’n dangos bod boddhad cyffredinol ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 92%, sef chwe phwynt canran yn uwch na ffigur y Deyrnas Unedig o 86%.

Meddai Dr Bernie Tiddeman, Pennaeth Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth: “Yma yn yr Adran Gyfrifiadureg, rydym wrth ein boddau gyda’n canlyniadau yn yr arolwg myfyrwyr eleni.  Erbyn hyn mae gennym sgôr boddhad cyffredinol o 91%, sy’n uwch na’r sgôr cenedlaethol ar gyfer y rhaglen.  Ochr yn ochr â’n safle gwych am ein gwaith ymchwil (11eg yn y DU am ddwysedd ein hymchwil – Times Higher Education 2014)  a chyflogadwyedd (16eg yn y DU - Complete University Guide 2017), mae’r canlyniadau hyn yn dystiolaeth bellach mai ni yw’r adran Gyfrifiadureg fwyaf, orau a mwyaf cyfeillgar yng Nghymru, ac un o oreuon y Deyrnas Unedig.’

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio yn Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth, a chanfod pam bod ein myfyrwyr mor fodlon gyda’n cyrsiau, yna nid yw’n rhy hwyr.  Mae gennym rai lleoedd clirio ar ôl ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016-17, neu dewch i’n gweld ar un o’n Diwrnodau Agored.

 

Mae ffigurau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn dod yn dynn ar sodlau ffigurau cyflogadwyedd diweddaraf Prifysgolion y Deyrnas Unedig, sy’n dangos bod 95% o raddedigion Cyfrifiadureg mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl gadael Prifysgol Aberystwyth yn 2015.

 

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn flynyddol gan IPSOS Mori ar ran holl gynghorau cyllido addysg uwch y Deyrnas Unedig a chyrff eraill, ac mae’n gofyn barn tua 312,000 o fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Nôl i'r brig