Llwyddiant i lun o’r iCub yn dysgu wrth chwarae

Rhannu Aberystwyth University - facebook Aberystwyth University - twitter Aberystwyth University - google+ Aberystwyth University - email

04 Ebrill 2017

Mae delwedd o robot dynolffurf sy’n dysgu sut i chwarae oddi wrth blentyn ifanc wedi dal sylw beirniaid cystadleuaeth ffotograffiaeth wyddonol Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Peirianyddol a Ffisegol (EPSRC).

Yn y llun ‘iCub and Eve’ mae Eve, sy’n bedair oed, a’r robot iCub yn eistedd wrth fwrdd sydd yn llawn o deganau lliwgar.

Yn fuan iawn mae’r ddau’n adeiladau tyrau ystyrlon. Mae Eve yn gorffen y dasg cyn yr iCub ac yn dathlu ei llwyddiant â gwên fawr ar ei hwyneb.

Tynnwyd y llun gan Sandy Spence ac fe’i ysbrydolwyd gan waith ymchwil Dr Patricia Shaw yn Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth a dyfarnwyd y drydedd wobr i’r llun yn y dosbarthu ‘Pobl a Sgiliau’.

Hon yw'r drydedd ddelwedd mewn cyfres i brofi llwyddiant yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth wyddonol yr EPSRC.

Yn 2015 enillodd 'The Greatest Discovery', oedd yn dangos yr iCub yn 'gwrando' ar y plentyn yng nghroth ei fam Ayesha Jones, y wobr gyntaf yn nosbarth 'Pobl' y gystadleuaeth.

‘iCub and the tutor’ oedd y llun yn 2016 a oedd yn cynnwys Caiya, merch Ayesha a oedd yn flwydd oed erbyn hynny, yn eistedd wrth y bwrdd ac yn chwarae gyda'r iCub. Roedd y llun hwn hefyd yn fuddugol yn y dosbarth 'Pobl'.

Yn 2015 dyfarnwyd £560,000 gan yr EPSRC i Grŵp Roboteg Ddeallus Prifysgol Aberystwyth ar gyfer prosiect ymchwil tair blynedd lle maent yn gweithio gyda seicolegwyr datblygiadol i gynorthwyo robotiaid i ddysgu mwy am ffiseg gwrthrychau a sut i ddefnyddio gwrthrychau fel offer.

Darllenwch y stori lawn yma...Nôl i'r brig