Cyrsiau Israddedig (BA)

Mae gennym enw eithriadol dda am ansawdd ein dysgu ac rydym yn cynnal safonau academaidd uchel ar gyrsiau sy’n heriol, yn berthnasol ac yn ymarferol. Rydym yn adran addysgu a arweinir gan ymchwil, felly, cewch eich dysgu gan arbenigwyr ar gyrsiau sydd wedi gwreiddio yn yr ymchwil ddiweddaraf ac sydd hefyd yn tynnu ar y cyhoeddiadau mwyaf diweddar. Yn ol canlyniadau mwyaf diweddar yr Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr (NSS) cawsom sgor o 100% am ein dysgu.

Mae profiad eang ein staff yn golygu y gallwn gynnig ystod o gyrsiau deniadol a fydd hefyd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa foddhaus. Mae ein cyrsiau cwmpasu llenyddiaeth ganoloesol, ysgrifennu creadigol, y Gymraeg yn y gweithle, cyfieithu ac addasu, barddoniaeth a ffuglen gyfoes, beirniadaeth lenyddol, ysgrifennu merched a llên gwerin. Rydym hefyd yn arbenigo yn yr ieithoedd Celtaidd eraill: Llydaweg, Gwyddeleg a Gaeleg yr Alban.

Ynghyd â’r cynlluniau astudio anrhydedd sengl, mae’r Adran hefyd yn cynnig nifer o gynlluniau gradd sy’n cyfuno Cymraeg â phynciau academaidd a galwedigaethol.

Mae canlyniadau'r arolygon diweddaraf yn dangos bod lefelau bodlonrwydd ein myfyrwyr yn cyrraedd 100% ac, felly, bob blwyddyn mae llawer o’n graddedigion yn dewis aros ymlaen gyda ni i astudio ar gyfer graddau uwch megis MA, MPhil neu PhD.

Mae 100% o'n graddedigion mewn gwaith neu addysg bellach chwe mis ar ôl graddio.