Cyrsiau Uwchraddedig

Mae gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd gymuned fywiog o fyfyrwyr cartref a rhyngwladol.  Caiff myfyrwyr eu denu gan ein henw da byd-eang fel canolfan ymchwil, ac yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF2014) llwyddodd yr Adran gynnal ein henw da am gyhoeddiadau academaiddyr ystyrir eu bod yn arwain y byd ac yn rhagori'n rhyngwladol. 

Mae’r adnoddau a gynigiwn i fyfyrwyr yn cefnogi ein enw da rhyngwladol fel canolfan ymchwil ar gyfer ysgolheigion Cymreig a Cheltaidd. Mae Ystafell Y Graddedigion yn cynnwys ystod eang o eiriaduron, cyfeirlyfrau, cylchgronau a chyfnodolion. Mae llyfrgell ymchwil yr Adran, Casgliad Thomas Jones, hefyd ar gael yn ogystal â daliadau rhagorol Llyfrgell Hugh Owen y Brifysgol. Ymhellach, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a’i chasgliadau dihafal o lawysgrifau ac archifau, ar stepen y drws.

Bydd myfyrwyr ôl-raddedig yn dilyn naill ai cwrs MA a ddysgir (blwyddyn), neu radd ymchwil, sef naill ai MPhil (blwyddyn) neu PhD (tair blynedd). Dylai ymgeiswyr feddu ar radd gychwynnol dda mewn iaith Geltaidd neu bwnc cytras. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ynghylch ysgoloriaethau i fyfyrwyr cartref a rhyngwladol.

Mae’r Adran yn rhan o Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau(ACD). Mae ein graddedigion yn elwa hefyd ar y gymuned ddeallusol eangach hon yn ogystal â’r fenter ymchwil gydweithrediadol rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor: Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar (SACMC). Trefnir seminarau ymchwil a darlithiau cyhoeddus hefyd gan sefydliadau cyfagos: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  

Darllenwch am brofiadau ein myfyrwyr ôl-raddedig ar flog yr adran.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth ar cymraeg@aber.ac.uk

align-left

 

Ysgoloriaethau PhD Consortiwn AHRC SWW DTP (Medi 2017)

Gwahoddir ceisiadau am ysgoloriaethau PhD sy'n cynnwys ffioedd dysgu a lwfans cynhaliaeth. Ceir manylion llawn am y Consortiwm a'r ysgoloriaethau yma. Dylech gysylltu â cymraeg@aber.ac.uk neu'r aelod staff sydd agosaf at eich maes ymchwil ac am ragor o wybodaeth, a hynny cyn diwedd Rhagfyr 2016.

Gweler hefyd y cyfrifiannell cyllido