Dewch i’n gweld

Dyddiau Agored

Yn ystod y flwyddyn bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal amryw Ddyddiau Agored a drefnir i roi cyfle ichi ymweld â’r campws ac i gael ymdeimlad o wahanol agweddau o fywyd myfyrwyr.

Cynhelir Dyddiau Agored Prifysgol Aberystwyth ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Mercher 12fed Gorffennaf
 • Dydd Sadwrn 16eg Medi
 • Dydd Sadwrn 14eg Hydref
 • Dydd Sadwrn 11eg Tachwedd

(Ffurflen cofrestru i ddilyn yn fuan yn 2017)

Mae Teithiau o’r Campws ar gael. I archebu lle cliciwch yma

 

 
Fodd bynnag, mae croeso i chi ymweld ag Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn.

Pam dylech chi i ddod i ddiwrnod agored?

 • Cael  ymdeimlad o Aberystwyth fel lle i fyw ac i astudio
 • Cyfarfod aelodau o’r staff o’r meysydd pwnc sy’n eich diddori
 • Daysgu mwy am y cyrsiau sydd ar gael
 • Mynd i sgyrsiau ‘rhagflas’ gydag arbenigwyr ar bynciau
 • Cwrdd â darpar fyfyrwyr eraill sy’n ymddiddori yn yr un maes astudio
 • Sgwrsio â myfyrwyr sydd yma ar hyn o bryd
 • Ymweld â chyfleusterau dysgu, y llyfrgell, Undeb y Myfyrwyr, y Ganolfan Chwaraeon
 • Ymweld â labordai, microscopau electron, acwariwm, tai gwydr trofannol, cyfleusterau ceffylau, ffermydd ac adnoddau cefn gwlad
 • Cael golwg ar ein dewis eang o letyau
 • Cael cyngor ar gyflwyno cais a materion ariannol megis ysgoloriaethau
 • Mwynhau diwrnod ardderchog ger glan y môr!


Beth sy’n gwneud Aberystwyth mor arbennig?

I archebu lle clicwich yma.

Dyddiau Ymweld

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais am le yn Aberystwyth, byddwch yn awtomatig yn derbyn gwahoddiad i ddod i Ddiwrnod Ymweld. Tra mae Dyddiau Agored yn gyffredinol eu natur, mae Dyddiau Ymweld yn canolbwyntio mwy ar eich cwrs ac yn darparu cyfle i chi gwrdd â thiwtoriaid a myfyrwyr presennol, ac i drafod y cwrs yn fanylach.  

Cynhelir Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr rhwng 10yb a 4yp ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Mercher 15 Chwefror 2017
 • Dydd Sadwrn 18 Chwefror 2017
 • Dydd Sadwrn 4 Mawrth 2017
 • Dydd Sadwrn 25 Mawrth 2017

Os oes unrhyw ymholiadau gennych neu os hoffech wybod rhagor, cysylltwch â ni ar bob cyfrif ar cymraeg@aber.ac.uk