Cyfeiriad e-bost Alumni

I’ch helpu i gadw mewn cysylltiad â’ch ffrindiau, mae Aber yn cynnig gwasanaeth dargyfeirio e-byst rhad ac am ddim i gyn-fyfyrwyr.

Myfyrwyr Cyfredol

Wrth i chi agosáu at ddiwedd eich cwrs bydd cyfeiriad e-bost alumni yn cael ei gynhyrchu’n awtomatig ar eich cyfer. Bydd y cyfeiriad hwn yn seiliedig ar eich enw defnyddiwr Aber, ac yn defnyddio’r fformat: eich_enw_defnyddiwr@alumni.aber.ac.uk (os ydych eisoes wedi creu cyfrif e-bost alumni byddwch yn cadw’r cyfeiriad hwnnw). 

Bydd unrhyw negeseuon e-bost a anfonir i’r cyfeiriad hwn yn cael eu dargyfeirio’n awtomatig i’r cyfeiriad e-bost y mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn ei ddal ar eich cyfer. Os hoffech newid y cyfeiriad e-bost hwn rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Cyn-fyfyrwyr

Os oes cyfeiriad e-bost alumni gennych eisoes, a’ch bod am ddiweddaru’ch manylion i ddargyfeirio’ch negeseuon i gyfeiriad e-bost arall, cysylltwch â ni.

Cymorth a Chefnogaeth

Os nad ydych yn sicr beth yw eich cyfeiriad e-bost alumi, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, anfonwch e-bost at datblygu@aber.ac.uk.