Rhwydwaith Cyfleoedd Aber

Mae Rhwydwaith Cyfleoedd Aber yn fenter gyffrous rhwng y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni a Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol. Y nod yw gwella’r gefnogaeth a roddir i fater cyflogadwyedd yn ddramatig er budd ein myfyrwyr a’n graddedigion diweddar.

Yn fyr, mae’r Rhwydwaith yn galluogi myfyrwyr a graddedigion ifanc fanteisio ar gyfoeth ac amrywiaeth y profiad sydd i’w gael yn ein rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr, yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd. Rydym yn elwa o ewyllys da ein cymuned o gyn-fyfyrwyr i ddarparu:

  • Mentora, cyflwyniadau a chyngor ar yrfaoedd
  • Profiad gwaith a lleoliadau gwaith
  • Blynyddoedd mewn diwydiant ac interniaethau

 

Sut gall cyn-fyfyrwyr helpu myfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar

  • eFentora Aberystwyth – llwyfan ar-lein sy’n galluogi cyn-fyfyrwyr Aber i gynnig mentora ac arweiniad gyrfaol i fyfyrwyr cyfredol a graddedigion ifanc – am ragor o fanylion, cliciwch yma.
  • Os hoffech siarad â ni ynglŷn â chynnig cymorth cyflogadwyedd i’n myfyrwyr a’n graddedigion diweddar, hoffem glywed oddi wrthych – e-bostiwch datblygu@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621 568 i drafod y ffordd orau i symud ymlaen.

Sut yr ydym yn cynorthwyo myfyrwyr a graddedigion diweddar

  • Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd yn casglu’r ymatebion ein cyn-fyfyrwyr, ac mae’n ymateb i gynigion o gymorth er mwyn creu cronfa o gyfleodd sy’n amrywio o leoliadau gwaith byr i swyddi parhaol. Dylai myfyrwyr a graddedigion diweddar sy’n chwilio am gyfleoedd o’r fath gysylltu â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd drwy glicio yma.