eFentora Aberystwyth

Cynllun eFentora

Llwyfan ar-lein yw eFentora Aberystwyth sy’n caniatáu i gyn-fyfyrwyr Aber gynnig mentora ac arweiniad gyrfa i fyfyrwyr cyfredol a graddedigion ifanc.

Gall hyn olygu e-bost untro neu ryngweithio dros gyfnod wrth i fyfyrwyr a graddedigion ar ddechrau eu gyrfa gynllunio a symud trwy eu dewisiadau o yrfa. Gall mentoriaid gynnig:

  •  cyngor trwy e-bost
  •  adborth ar CV a ffurflenni cais
  •  golwg werthfawr ar yrfa benodol
  •  ymweliadau â gweithle mentor
  •  cyfleoedd ar gyfer cysgodi yn y gwaith/profiad gwaith

Mae eFentora Aberystwyth yn rhan o Rwydwaith Cyfleoedd Aber a chaiff ei gyllido gan y Ein Gweledigaeth.

 

I gofrestru i gynnig neu i dderbyn gwasanaeth mentora, ewch i’n tudalen Gofrestru.