Cwestiynau Cyffredin

Pwy gaiff gofrestru ar gyfer eFentora?

- Mae’r holl fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi  graddio o Brifysgol Aberystwyth yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn gymwys i gofrestru i dderbyn gwasanaeth mentora

- Rydym yn croesawu cynigion i fentora gan gyn-fyfyrwyr o bob sector gyrfaol, cefndir a lleoliad drwy’r byd.

 

Pa offer sydd eu hangen arnaf i gymryd rhan mewn eFentora?

- Yn syml, cysylltiad â’r rhyngrwyd a dull o gyfathrebu ar-lein â’ch mentor neu’r sawl yr ydych yn ei fentora/mentora.

 

A oes cost am ddefnyddio’r gwasanaeth?

- Mae eFentora’n rhad ac am ddim i fyfyrwyr a graddedigion diweddar ei ddefnyddio, diolch i garedigrwydd rhoddwyr i’r Gronfa Flynyddol. Mae’r mentoriaid yn rhoi o’u hamser yn wirfoddol.

 

Beth yw manteision cymryd rhan mewn mentora?

- Mae cynnig eich amser fel mentor yn rhoi cyfle i chi gael dylanwad cadarnhaol ar fywyd myfyriwr presennol neu ddiweddar. Mae astudiaethau’n dangos fod gwirfoddolwyr yn profi gwell synnwyr o fod yn rhan o gymuned a gwell lefelau o iechyd a lles.

- Fel y sawl sy’n cael eich mentora, cewch gyfle i ofyn cwestiynau, cael cyngor a rhwydweithio â rhywun sydd â phrofiad yn y math o yrfa yr hoffech chi ei chael. Gall hyn eich helpu i fod yn fwy hyderus, ehangu eich dealltwriaeth o’r cyfleoedd gwaith a’r rhagolygon i’r dyfodol, a’ch helpu i gychwyn eich gyrfa.