Canllawiau eFentora

Creu proffil

 • Cofrestrwch i greu cyfrif.
 • Unwaith y bydd eich cyfrif wedi’i ddilysu, y cam nesaf yw creu proffil.
 • Dewiswch a ydych chi am gael y system yn Gymraeg neu’n Saesneg gyda’r botwm iaith dan yr eicon gosodiadau ar frig ochr dde’r dudalen.
 • Cliciwch ar yr eicon proffil ac yna’r tab personol a gallwch olygu eich gwybodaeth bersonol drwy glicio’r blwch golygu yn y gornel dde ar frig y dudalen.
 • Ychwanegwch lun proffil drwy glicio ar y gofod ffotograff ar ochr chwith y dudalen.
 • Bywgraffiad cryno – pwy ydych chi a pham ydych chi’n defnyddio’r system.
  • e.e.  “Rwy’n fyfyriwr Daearyddiaeth israddedig yn fy nhrydedd flwyddyn sy’n chwilio am gymorth a chyngor ar sut i gael swydd ym maes GIS” neu “Rwy’n gyfrifydd profiadol yn Llundain sy’n gallu cynnig cyngor ar yrfa ym maes treth”.
 • Golygwch yr adran Bywgraffiad a dewiswch a ydych am i’r wybodaeth hon fod ar gael i unrhyw un sy’n edrych ar eich proffil.
 • Gallwch hefyd ychwanegu gwybodaeth am eich gyrfa a’ch addysg
 • Nawr gallwch ddefnyddio’r bar chwilio ar frig y dudalen i ddod o hyd i fentor addas. 

Gwybodaeth i fentoriaid

 • Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnig mentora, cliciwch ar y tab mentor ac ateb yn gadarnhaol pan ofynnir i chi a hoffech chi fod yn fentor
 • Gallwch nawr olygu meysydd gwybodaeth y mentor. Gallai bywgraffiad mentor edrych fel hyn:
 • Crynodeb Mentor: Graddiais o Aber yn 2003 â gradd (BSc) mewn Bioleg. I ddechrau roeddwn i’n gweithio fel Swyddog Cadwraeth Natur, ond fe ddes i’n ôl i academia a chwblhau PhD ar “The obscure mating behaviour of the Greater Sage Grouse (Centrocercus urophasianus)”.  Erbyn hyn rwy’n darlithio rhan amser yng Ngholeg Prifysgol Llundain, yn ogystal â gwirfoddoli gyda’r RSPB fel Ymgynghorydd Prosiect Cadwraeth.
 • Fy menteion delfrydol fyddai: Myfyrwyr gwyddoniaeth sydd â diddordeb mewn masnacheiddio eu syniadau neu weithio mewn busnes.
 • Cwblhewch yr adran ar wasanaethau mentor a dewis o leiaf un o’r gwasanaethau o’r rhestr.
 • Diffiniwch y nifer o fenteion yr hoffech chi eu mentora a yr un pryd drwy olygu’r tab Hanes Mentor. Mae hwn wedi’i osod ar un.
 • Diffiniwch eich prif arbenigedd yn y tab Arbenigedd, ond ceisiwch osgoi bod yn rhy benodol.
 • Er enghraifft, gallech roi “Cyfrifyddu personol” fel prif arbenigedd ac ychwanegu tagiau i ddarparu rhagor o wybodaeth fel: Cyngor treth, rheoli cyfoeth ac ysgrifennu ewyllysiau. 
 • Unwaith rydych chi wedi cwblhau eich proffil gallwch allgofnodi dan y tab gosodiadau ar frig ochr dde’r dudalen.
 • Os oes gan fyfyriwr ddiddordeb ynoch chi fel mentor cewch eich hysbysu drwy ebost ac yna gallwch ddewis derbyn neu wrthod y cais.  

Chwilio am fentor

 • Chwiliwch am fentor drwy deipio geiriau allweddol yn y bar chwilio ar frig y dudalen. Drwy ddefnyddio’r hidlyddion unigol mae’n ddigon hawdd mireinio canlyniadau eich chwilio.
 • Cliciwch ar broffiliau unigol i’w gweld yn fwy manwl.
 • Gallwch anfon neges at y mentoriaid drwy’r opsiwn Anfon Neges, neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn unigolyn fel mentor, gallwch anfon cais mentora at y person drwy ddewis ‘Anfon cais mentora”.
 • Os ydych chi’n gwneud cais am fentora, cofiwch ddewis y gwasanaethau mentora penodol mae gennych chi ddiddordeb ynddyn nhw.
 • Gall mentor naill ai dderbyn neu wrthod eich cais am fentora, a chewch eich hysbysu’r naill ffordd neu’r llall drwy ebost.

Allgofnodi

 • Gallwch allgofnodi o’r system drwy glicio ar yr eicon gosodiadau ar frig ochr dde’r dudalen a dewis “Allgofnodi”.