Beth yw eFentora?

  • Mae ein cynllun eMentora yn canolbwyntio ar yrfaoedd, ac mae’n eich paru â chyn-fyfyrwraig/cyn-fyfyriwr o’r Brifysgol sydd â phrofiad yn y proffesiwn neu ddiwydiant sydd o ddiddordeb i chi.
  • Mae mwy na 200 o fentoriaid talentog yn cymryd rhan, a’r rheiny yn gweithio mewn amrywiaeth o rolau, diwydiannau a gwledydd.
  • Gall mentoriaid roi cyngor pwrpasol i chi ynghylch ymgeisio am swyddi a’r broses recriwtio graddedigion, yn ogystal â rhoi cipolwg i chi ar realiti gweithio yn y proffesiwn.
  • Gallech hefyd elwa o gysylltiadau proffesiynol eich mentor.

 

Myfyrwyr

Unwaith i chi gofrestru am broffil gallwch edrych drwy ein cronfa ddata helaeth i ddod o hyd i’r mentor sy’n iawn i chi. Gallwch fireinio eich chwiliad drwy ddethol diwydiannau penodol rydych chi’n gobeithio gweithio ynddyn nhw neu hyd yn oed y gwasanaethau mae pob mentor yn eu cynnig.

 

 

Cyn fyfyrwyr

Fel mentor gwirfoddol gallwch rannu eich arbenigedd gyrfa gyda myfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar Prifysgol Aberystwyth. Bydd eich dealltwriaeth werthfawr o fyd gwaith yn gymorth i’n myfyrwyr sicrhau’r fantais gystadleuol sy’n angenrheidiol i lwyddo yn y farchnad swyddi gyfredol ac yn eu helpu i sicrhau gyrfa lwyddiannus a buddiol. Gallwch ddewis sut i helpu’r sawl rydych chi’n eu mentora a hefyd faint o amser rydych chi’n barod i’w roi.

 

Creu cysylltiadau

Ceisiwch wneud y defnydd gorau o’ch cysylltiadau drwy ddefnyddio gwybodaeth a phrofiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Gallwch chi hefyd greu cyfrif LinkedIn a’i ychwanegu at eich proffil a dechrau gwneud mwy fyth o gysylltiadau.