Coffa

Nodwn gyda thristwch y graddedigion ac aelodau o staff, presennol ac o'r gorffennol, a fu farw.   Ceir rhestr lawn o'r graddedigion yr hysbyswyd ni o'u marwolaeth yn PROM a chaiff yr unigolion yr ydym wedi derbyn teyrnged amdanynt eu cofio yma.

A-E

A

 

B

 

John Barrett (1943 - 2011)

Andrew Breen (1964 - 2011)

C

 

D

 

E

 
 

Hywel Teifi Edwards (1934 - 2010)

 

 

Professor Gareth Edwards-Jones (1962 - 2011)

 

F-J

F

 

G

 
 

John Garnett (1936 - 2012)

 

Trevor Grenby (1934 - 2013)

H

 
 

Patrick Hannan (1941 - 2009)

Emlyn Hooson (1925 - 2012)

I

 
 

Richard Isaac (1918 - 2013)

J

 
 

Dr Eleanor James (1935 - 2011)

 

Professor Dafydd Jenkins (1911 - 2012)

K-O

K

 

L

 

Rhys Lewis (1903 - 2012)

Richard Livsey, y Barwn Livsey o Dalgarth (1935 - 2010)

M

 

Michael MccGwire OBE (1924 - 2016)

Lynne Moore (1952 - 2011)

Dr Gwyn Morgan (1934 - 2010)

N

 

Christopher Nash (1936 - 2009)

O

 

Richard Morgan Owen (1932 - 2013)

P-T

P

 

Athro Emeritws Ian Parrott (1916 - 2012)

Owen Price (1924 - 2012)

Susan Price (1946 - 2013)

Q

 

R

 

Roland Rees (1941 - 2015)

Adam Rowe (1969 - 2012)

S

 

Tan Sri Haji Shafie (1922 - 2010)

T

 

Laurence Arthur Thompson (1938 - 2015)

U-Z

U

 

V

 

Adam Vincent (1989 - 2012)

W

 

X

 

Y

 

Z